Naujavaan Sanika Uhal Paula || नौजवान सैनिका उचल पाउला

0

नौजवान सैनिका उचल पाउला
पुढे चला पुढे चला ध्वनि निनादला॥ध्रु॥

मायदेश आपुला स्वतंत्र जाहला
उच्च किर्तीशिखरि चढविण्यास त्याजला
व्हा तयार व्हा हुशार घोष जाहला ॥१॥

शिवाजी शूर बाजि वीर बापु गोखले
प्रताप थोर समरवीर अमर जाहले
ती उदात्त भव्य दिव्य स्मर परंपरा ॥२॥

टिळक केशव नरेंद्र थोर अग्रणी
रंगले स्वदेशकार्यी स्वार्थ त्यागुनी
त्यासमान देव मान देश आपुला ॥३॥

मार्ग तव तुला जरी भयाण वाटला
विपत्तिचा गिरी जरी समोर ठाकला
बेधडक तू दे धडक नि फोड त्याजला ॥४॥

English Transliteration:
naujavāna sainikā ucala pāulā
puḍhe calā puḍhe calā dhvani ninādalā ||dhru||

māyadeśa āpulā svataṁtra jāhalā
ucca kirtīśikhari caḍhaviṇyāsa tyājalā
vhā tayāra vhā huśāra ghoṣa jāhalā ||1||

śivājī śūra bāji vīra bāpu gokhale
pratāpa thora samaravīra amara jāhale
tī udātta bhavya divya smara paraṁparā ||2||

ṭiḻaka keśava nareṁdra thora agraṇī
raṁgale svadeśakāryī svārtha tyāgunī
tyāsamāna deva māna deśa āpulā ||3||

mārga tava tulā jarī bhayāṇa vāṭalā
vipatticā girī jarī samora ṭhākalā
bedhaḍaka tū de dhaḍaka ni phoḍa tyājalā ||4||

In Kannada Script:

ನೌಜವಾನ ಸೈನಿಕಾ ಉಚಲ ಪಾವುಲಾ
ಪುಢೇ ಚಲಾ ಪುಢೇ ಚಲಾ ಧ್ವನಿ ನಿನಾದಲಾ ।।ಪ।।

ಮಾಯ ದೇಶ ಆಪುಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಹಲಾ
ಉಚ್ಚ ಕೀರ್ತಿ ಶಿಖರ ಚಢ ವಿನ್ಯಾಸ ತ್ಯಾಜಲಾ
ವ್ಹಾ ತಯಾರ್ ವ್ಹಾ ಹುಷಾರ್, ವ್ಹಾ ತಯಾರ್ ವ್ಹಾ ಹುಷಾರ್
ಘೋಷ ಜಾಹಲಾ ।।೧।।

ಶಿವಾಜಿ ಶೂರ ಬಾಜಿ ವೀರ ಬಾಪು ಗೋಖಲೇ
ಪ್ರತಾಪ ಥೋರ ಸಮರಧೀರ ಅಮರ ಜಾಹಲೇ
ತೀ ಉದಾತ್ತ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ, ತೀ ಉದಾತ್ತ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ
ಸ್ಮರ ಪರಂಪರಾ ।।೨।।

ತಿಲಕ ಕೇಶವ ನರೇಂದ್ರ ಥೋರ ಅಗ್ರಣೀ
ರಂಗಲೇ ಸ್ವದೇಶ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗುನೀ
ತ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ದೇವಮಾನ್, ತ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ದೇವಮಾನ್
ದೇಶ ಆಪುಲಾ ।।೩।।

ಮಾರ್ಗ ತವ ತುಲಾಧರೀ ಭಯಾಣ ಭಾಸಲಾ
ವಿಪತ್ತಿಚಾ ಗಿರಿ ಜರೀ ಸಮೋರ ಟಾಕಲಾ
ದೇ ಧಡಕ್ ತೂ ಬೇ ಧಡಕ್, ದೇ ಧಡಕ್ ತೂ ಬೇ ಧಡಕ್
ನಿಪೋಡ ತ್ಯಾಜಲಾ ।।೪।।

Dattatreya Heroor | Feb 21 2018 – 09:23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *