Charan Chalu De Sada-चरण चालू दे सदा (Marathi)

चरण चालू दे सदा ध्येयमंदिराकडे
अंतरात आमुच्या स्मृती तुझीच जागु दे॥धृ॥

गती मती द्युती तुझी आमुच्यात येउ दे
सुखात आणि संकटी तुझा मनास ध्यास दे
गतीस खंड त्या नको अम्ही असू सदा खडे॥१॥

पाहुनी सभोवती दुःख दैन्य आपदा
जाणुनी स्वयेच तू त्यागिलीस संपदा
दंभ मोह् लाजले पाहता तुझ्याकडे॥२॥

चरण धुंद चालु दे वेग त्यास येउ दे
ध्येयमंदिरावरी दृष्टि अढळ राहु दे
कवच घालुनी स्मृती सिध्द संगरा खडे॥३॥

धूलिच्या कणांतुनी घोष हा उठे महा
स्पर्श होउनी तुझा देह धन्य हो अहा
वाट पाहता युगे अशी विभूति सापडे॥४॥

caraṇa cālū de sadā dhyeyamaṁdirākaḍe
aṁtarāta āmucyā smṛtī tujhīca jāgu de ||dhṛ ||

gatī matī dyutī tujhī āmucyāta yeu de
sukhāta āṇi saṁkaṭī tujhā manāsa dhyāsa de
gatīsa khaṁḍa tyā nako amhī asū sadā khaḍe ||1||

pāhunī sabhovatī duḥkha dainya āpadā
jāṇunī svayeca tū tyāgilīsa saṁpadā
daṁbha moh lājale pāhatā tujhyākaḍe ||2||

caraṇa dhuṁda cālu de vega tyāsa yeu de
dhyeyamaṁdirāvarī dṛṣṭi aḍhaḻa rāhu de
kavaca ghālunī smṛtī sidhda saṁgarā khaḍe ||3||

dhūlicyā kaṇāṁtunī ghoṣa hā uṭhe mahā
sparśa hounī tujhā deha dhanya ho ahā
vāṭa pāhatā yuge aśī vibhūti sāpaḍe ||4||

Leave a Reply