Chiravijayache Varas Amhi-चिरविजयाचे वारस आम्ही (Marathi)

चिरविजयाचे वारस आम्ही
कर्तव्याचे पुजक आम्ही
चिरविजयाचे वारस आम्ही॥धृ॥

व्यक्ति सुखाचे पाश तोडुनी ध्येयपथावर युवक चालले
अविरत अमुच्या तपस्येतुनी संघटनेचे तत्व उदेले
संघटनेचे सेवक आम्ही॥१॥

समाजसेवा ब्रीद आमुचे स्वार्थ सुखाची आस नसे
थोर कारणी देह वहावा एक मात्र हा ध्यास असे
ध्येय पथावर सैनिक आम्ही॥२॥

खडतर असले वाण घेतले स्वेच्छेने तर आम्ही आमुच्या
या भूमीचे भाग्य अखेरी प्रयत्नातुनी घडेल आमुच्या
पराक्रमाचे पाइक आम्ही॥३॥

तमा न आम्हा कळिकाळाची केवळ अमुचे कार्य करु
कर्तव्याचे पूजक आम्ही ध्येयास्तव या जगू मरु
चिरविजयाचे वारस आम्ही॥४॥

ciravijayāce vārasa āmhī
kartavyāce pujaka āmhī
ciravijayāce vārasa āmhī ||dhṛ ||

vyakti sukhāce pāśa toḍunī dhyeyapathāvara yuvaka cālale
avirata amucyā tapasyetunī saṁghaṭanece tatva udele
saṁghaṭanece sevaka āmhī ||1||

samājasevā brīda āmuce svārtha sukhācī āsa nase
thora kāraṇī deha vahāvā eka mātra hā dhyāsa ase
dhyeya pathāvara sainika āmhī ||2||

khaḍatara asale vāṇa ghetale svecchene tara āmhī āmucyā
yā bhūmīce bhāgya akherī prayatnātunī ghaḍela āmucyā
parākramāce pāika āmhī ||3||

tamā na āmhā kaḻikāḻācī kevaḻa amuce kārya karu
kartavyāce pūjaka āmhī dhyeyāstava yā jagū maru
ciravijayāce vārasa āmhī ||4||

Leave a Reply