Deulat Ye Re Bhaiyya-देउळात ये रे भय्या (Marathi)

0

देउळात ये रे भय्या रे देउळात ये रे भय्या रे॥धृ॥

देउळिचा घंटानाद दुरुनिया देई साद
एकलेपणाची याद सोबतीस ये रे॥१॥

देउळात झाला गोळा वीरपुजकांचा मेळा
त्यागभक्तिचा सोहाळा पाहण्यासये रे॥२॥

नको नको नैवेद्याची लाच नको हारफुलांनी
मात्र अहं विसरायची सिध्दता हवी रे॥३॥

इथे अंतरिची वाणी चमकवील नयनी पाणी
शब्द शुन्य असली गाणी ऐकण्यास ये रे॥४॥

वाटचाल संसाराची सदाचीच चालायची
नवलपूर्ण अद् भूततेची साथ दे तिला रे॥५॥

वाद सर्व खेळुनि झाले गूढ जगाचे ना कळले
ह्रदय असे व्याकुळलेले विसाव्यास ये रे ॥६॥

देव आमुच्या सांगाती जिवाशिवाचा तो साथी
एकरुप होऊ अंती यात दंग सारे॥७॥

देउळात तुझिया साठी तिष्ठला स्वतः जगजेठी
उतावीळ घ्याया भेटि वेळ लावि का रे॥८॥

deuḻāta ye re bhayyā re deuḻāta ye re bhayyā re ||dhṛ||

deuḻicā ghaṁṭānāda duruniyā deī sāda
eakalepaṇācī yāda sobatīsa ye re ||1||

deuḻāta jhālā goḻā vīrapujakāṁcā meḻā
tyāgabhakticā sohāḻā pāhaṇyāsaye re ||2||

nako nako naivedyācī lāca nako hāraphulāṁnī
mātra ahaṁ viasarāyacī sidhdatā havī re ||3||

ithe aṁtaricī vāṇī camakavīla nayanī pāṇī
śabda śunya asalī gāṇī aikaṇyāsa ye re ||4||

vāṭacāla saṁsārācī sadācīca cālāyacī
navalapūrṇa ad bhūtatecī sātha de tilā re ||5||

vāda sarva kheḻuni jhāle gūḍha jagāce nā kaḻale
hradaya ase vyākuḻalele visāvyāsa ye re ||6||

deva āmucyā sāṁgātī jivāśivācā to sāthī
ekarupa hoū aṁtī yāta daṁga sāre ||7||

deuḻāta tujhiyā sāṭhī tiṣṭhalā svataḥ jagajeṭhī
uatāvīḻa ghyāyā bheṭi veḻa lāvi kā re ||8||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *