Deyi Shubh Varadan-देई शुभ वरदान (Marathi)

0

देई शुभ वरदान
तयाम्ना देई शुभ वरदान॥

जे निढळाच्या घामामधुनी
कर्तृत्वाची कास धरुनी
इतरांसाठी वसंतफुलवूनि
मानिती त्यांच्यात सौख्य महान॥१॥

माणुसकीची जेथे अडचण
दारिद्रयाचे भीषण नर्तन
आपुलकीचे तेथे सिंचन
करिती सरसावून महान॥२॥

विशाल अपुल्या भू-मातेची
तन-मन अर्पून सेवा करिती
पंचमस्तंभी देशद्रोहींना
जे जे घालिती कंठस्नान॥३॥

परचक्राचे येता संकट
सुखस्वार्थाचे उधळूनिया पट
सज्ज करुनी कर शस्त्राचा
मिळविति धुळीस शत्रु महान॥४॥

हिंदु हिंदुना बंधु मानुनी
करांत त्यांच्या कर मिळवूनी
भगवा ध्वज तो उम्च उभारुनि
गाती ऐक्याचे जयगान॥५॥

deī śubha varadāna
tayāmnā deī śubha varadāna ||

je niḍhaḻācyā ghāmāmadhunī
kartṛtvācī kāsa dharunī
itarāṁsāṭhī vasaṁtaphulavūni
mānitī tyāṁcyāta saukhya mahāna ||1||

māṇusakīcī jethe aḍacaṇa
dāridrayāce bhīṣaṇa nartana
āpulakīce tethe siṁcana
karitī sarasāvūna mahāna||2||

viśāla apulyā bhū-mātecī
tana-mana arpūna sevā karitī
paṁcamastaṁbhī deśadrohīṁnā
je je ghālitī kaṁṭhasnāna ||3||

paracakrāce yetā saṁkaṭa
sukhasvārthāce udhaḻūniyā paṭa
sajja karunī kara śastrācā
miḻaviti dhuḻīsa śatru mahāna ||4||

hiṁdu hiṁdunā baṁdhu mānunī
karāṁta tyāṁcyā kara miḻavūnī
bhagavā dhvaja to umca ubhāruni
gātī aikyāce jayagāna ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *