Dhani Apun Rav ya Deshacha-धनी आपुन राव या देशाचं (Marathi)

0

धनी आपुन राव या देशाचं
हा देश अपुला धर्म अपुला देश॥धृ॥

लहान परमानं मोठं सारं इथं जन्मलं भाग्यानं
काळि सावळी जमीन आई घास भरविते प्रेमानं
हे देणं खरोखर देवाचं॥१॥

पैशानं जरि गरीब झालो मनात आमुच्या शिरीमंती
जिवभाव या धर्मावरती देशावरती लइ प्रीती
हे ब्रीद आपुलं हिंदुचं॥२॥

सोडुन घरची लक्ष्मी आणिक मुलं लेकरं आवडीची
देशासाठी मरुन जावं सांगी आपुल्या धर्माची
हे जिणं आपुलं विरांच॥३॥

देश इकाया निघल त्याची नकोच आम्हा जिनगानी
कम अस्सल ते अवलादीचं थुकावं त्यावर समद्यांनी
हे इमान अपुल्या झेंड्याचं॥४॥

हिंदू तितुका सगासोयरा हिरा पृथ्वीविच्या मोलाचा
देश धर्म हा एक जयाचा आपुल्याच तो रक्ताचा
हे आपुन आपुल्या जीवाचं॥५॥

dhanī āpuna rāva yā deśācaṁ
hā deśa apulā dharma apulā deśa ||dhṛ||

lahāna paramānaṁ moṭhaṁ sāraṁ ithaṁ janmalaṁ bhāgyānaṁ
kāḻi sāvaḻī jamīna āī ghāsa bharavite premānaṁ
he deṇaṁ kharokhara devācaṁ ||1||

paiśānaṁ jari garība jhālo manāta āmucyā śirīmaṁtī
jivabhāva yā dharmāvaratī deśāvaratī lai prītī
he brīda āpulaṁ hiṁducaṁ ||2||

soḍuna gharacī lakṣmī āṇika mulaṁ lekaraṁ āvaḍīcī
deśāsāṭhī maruna jāvaṁ sāṁgī āpulyā dharmācī
he jiṇaṁ āpulaṁ virāṁca ||3||

deśa ikāyā nighala tyācī nakoca āmhā jinagānī
kama assala te avalādīcaṁ thukāvaṁ tyāvara samadyāṁnī
he imāna apulyā jheṁḍyācaṁ||4||

hiṁdū titukā sagāsoyarā hirā pṛthvīvicyā molācā
deśa dharma hā eka jayācā āpulyāca to raktācā
he āpuna āpulyā jīvācaṁ ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *