Dhawal Yashache Paeek-धवल यशाचे पाईक (Marathi)

0

धवल यशाचे पाईक आम्ही पणाला लावू
कीर्ति यशःश्री आणू खेचुन समाजचरणी वाहू॥धृ॥

या मातेच्या भालावरती हिमरत्नांचा किरिट
या जननीचे चरण क्षाळते महासिंधुची लाट
चंद्र सुर्यही किरण जलाने रोज घालती न्हाऊ॥१॥

या जननीच्या उदरी येती सजीव उज्ज्वल रत्ने
दृढव्रती ते पुत्र आणती सुरगंगेला यत्ने
याच भूमिला फुलवित हसवित नद्या लागली वाहू॥२॥

कृतान्त आम्ही सहज नाशिले दैत्य मदोन्मत्त
सहज सुकोमल भाव फुलविले दगडा धोंड्यात
जगतामध्ये कल्पतरुंचे सुंदर उपवन फुलवू॥३॥

पराभवाचे जहर पचविले नीलकंठ आम्ही
युगायुगाचे दुर्जन हरले धरतीचे स्वामी
देवद्वेष्टे आम्ही हरविले आम्ही वीरबाहू॥४॥

जगतामध्ये सौख्य नांदवू हीच प्रतिज्ञा मनी
अणुरेणूही निर्मल व्हावा आकांक्षा जीवनी
अशुभ जळावे शुभ नांदावे ह्यास्तव जीवन घडवू॥५॥

dhavala yaśāce pāīka āmhī paṇālā lāvū
kīrti yaśaḥśrī āṇū khecuna samājacaraṇī vāhū ||dhṛ||

yā mātecyā bhālāvaratī himaratnāṁcā kiriṭa
yā jananīce caraṇa kṣāḻate mahāsiṁdhucī lāṭa
caṁdra suryahī kiraṇa jalāne roja ghālatī nhāū ||1||

yā jananīcyā udarī yetī sajīva ujjvala ratne
dṛḍhavratī te putra āṇatī suragaṁgelā yatne
yāca bhūmilā phulavita hasavita nadyā lāgalī vāhū ||2||

kṛtānta āmhī sahaja nāśile daitya madonmatta
sahaja sukomala bhāva phulavile dagaḍā dhoṁḍyāta
jagatāmadhye kalpataruṁce suṁdara upavana phulavū ||3||

parābhavāce jahara pacavile nīlakaṁṭha āmhī
yugāyugāce durjana harale dharatīce svāmī
devadveṣṭe āmhī haravile āmhī vīrabāhū ||4||

jagatāmadhye saukhya nāṁdavū hīca pratijñā manī
aṇureṇūhī nirmala vhāvā ākāṁkṣā jīvanī
aśubha jaḻāve śubha nāṁdāve hyāstava jīvana ghaḍavū ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *