Ghroghar Sanghacha Sandesh Neu- घरोघर संघाचा संदेश नेऊ (Marathi)

0

घरोघर संघाचा संदेश नेऊ या संघाचा आदेश॥ धृ ॥

बघाल तिकडे आत्मविस्मृती
नमती बांधव सत्तेपुढती
स्वार्थास्तव संतत धडपडती
जाग आणुनी देता आपण सळसळेल आवेश॥१॥

वैभवशाली राष्ट्रोत्थापन
पवित्र व्रत हे केले धारण
झिजू तयास्तव अखंड कणकण
उगीव नाही शोभा म्हणुनी चढवियला गणवेश॥२॥

दिशादिशांना विभिन्न चाली
जाति पंथ जरि अनेक बोली
तरी एकता निवसे खाली
हिंदुत्वाचा सागर त्यावर क्षणभंगुर हा फेस॥३॥

सतार अपुल्या कर्तृत्वाची
नेत्याहाती दिधली साची
असेल इच्छा छेडायाची
तशी छेडली जावो नुरला स्वार्थाचा लवलेश॥४॥

gharoghara saṁghācā saṁdeśa neū yā saṁghācā ādeśa|| dhṛ ||

baghāla tikaḍe ātmavismṛtī
namatī bāṁdhava sattepuḍhatī
svārthāstava saṁtata dhaḍapaḍatī
jāga āṇunī detā āpaṇa saḻasaḻela āveśa ||1||

vaibhavaśālī rāṣṭrotthāpana
pavitra vrata he kele dhāraṇa
jhijū tayāstava akhaṁḍa kaṇakaṇa
ugīva nāhī śobhā mhaṇunī caḍhaviyalā gaṇaveśa ||2||

diśādiśāṁnā vibhinna cālī
jāti paṁtha jari aneka bolī
tarī ekatā nivase khālī
hiṁdutvācā sāgara tyāvara kṣaṇabhaṁgura hā phesa ||3||

satāra apulyā kartṛtvācī
netyāhātī didhalī sācī
asela icchā cheḍāyācī
taśī cheḍalī jāvo nuralā svārthācā lavaleśa ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *