Ha Akhand Nandadip-हा अखंड नंदादीप (Marathi)

0

हा अखंड नंदादीप जळणार सतत जळणार
हा असाच तेवत जगती निज प्रकाश नित देणार॥धृ॥

जळत जळत जरि आत्मनाश हो जीवन सार्थकता ही
घोर निराशा शातमविनाश हो ध्येय अंतरी राही
हा प्रदीप्त नंदादीप अवनीस प्रकाशविणार॥१॥

चिरकाल जळत असणे इतरांसहि चेतविणे
हे कार्य सतत करणे दशदिशा प्रकाशविणे
आकांक्षा धरुनी चित्ती हा जळत जळत जळणार॥२॥

प्रलय वादळी नंदादीप मुळिं न थरथरे असे ज्वलंत
ज्वालामुखिपरि वरुनि शांत हा दया क्षमा ठेवी थोर
गंभीर मनी खंबीर प्रज्वलित राष्ट्र करणार॥३॥

एक दीप दुसऱ्यास चेतवी ऐसे अगणित होती
जागृत हा राष्ट्रास जागवी देउनि जीवनस्फुर्ती
हा एकच नंदादिप पण दीपमाळ करणार॥४॥

hāa akhaṁḍa naṁdādīpa jaḻaṇāra satata jaḻaṇāra
hā asāca tevata jagatī nija prakāśa nita deṇāra ||dhṛ||

jaḻata jaḻata jari ātmanāśa ho jīvana sārthakatā hī
ghora nirāśā śātamavināśa ho dhyeya aṁtarī rāhī
hā pradīpta naṁdādīpa avanīsa prakāśaviṇāra ||1||

cirakāla jaḻata asaṇe itarāṁsahi cetaviṇe
he kārya satata karaṇe daśadiśā prakāśaviṇe
ākāṁkṣā dharunī cittī hā jaḻata jaḻata jaḻaṇāra ||2||

pralaya vādaḻī naṁdādīpa muḻiṁ na tharathare ase jvalaṁta
jvālāmukhipari varuni śāṁta hā dayā kṣamā ṭhevī thora
gaṁbhīra manī khaṁbīra prajvalita rāṣṭra karaṇāra ||3||

eka dīpa dusayāsa cetavī aise agaṇita hotī
jāgṛta hā rāṣṭrāsa jāgavī deuni jīvanasphurtī
hā ekaca naṁdādipa paṇa dīpamāḻa karaṇāra ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *