Hinduswami Deshache | हिन्दुस्वामी देशाचे | संघ गीत | आरएसएस

0

हिन्दु स्वामी देशाचे हिंदूंचा हा हिन्दुस्थान
भिणार नाही म्हणण्याला हिन्दुस्थान हिन्दुस्थान ॥ध्रु॥

हिन्दु तितुका एक असे उच्चनीचता भेद नसे
वदनी कुठलीही भाषा हृदयाची एकच आशा
पराक्रमाचे एक ठिकाण हिन्दुस्थान हिन्दुस्थान ॥१॥

हिन्दुरक्त हे शुर असे क्षुद्र क्रूरता त्यात नसे
परि अन्यायी शक्तीला ठोकरुनी तुडवायाला
चला गर्जु या मंत्र महान हिन्दुस्थान हिन्दुस्थान ॥२॥

हिन्दुराष्ट्र हे गृह माझे पूर्वज पुण्या गाजे
प्रतीक भगवा ध्वज डोले जयशाली ज्याने केले
अर्पू अमुचे पंचप्राण हिन्दुस्थान हिन्दुस्थान ॥३॥

हिन्दुधर्म हा प्रेमाचा हिन्दुधर्म हा त्यागाचा
हिन्दुधर्म बंधुत्वाचा हिन्दुधर्म हा विश्वाचा
प्रेमभरे गा या गान हिन्दुस्थान हिन्दुस्थान ॥४॥

हिन्दुराष्ट्र हे मनिध्यानी राष्ट्र सुखी दिसते स्वप्नी
बलशाली हिन्दु जनता प्रेमाची अवघी सत्ता
शिकवी सर्वस्वाचे दान हिन्दुस्थान हिन्दुस्थान ॥५॥

English Transliteration:
hindu svāmī deśāce hiṁdūṁcā hā hindusthāna
bhiṇāra nāhī mhaṇaṇyālā hindusthāna hindusthāna ||dhru||

hindu titukā eka ase uccanīcatā bheda nase
vadanī kuṭhalīhī bhāṣā hṛdayācī ekaca āśā
parākramāce eka ṭhikāṇa hindusthāna hindusthāna ||1||

hindurakta he śura ase kṣudra krūratā tyāta nase
pari anyāyī śaktīlā ṭhokarunī tuḍavāyālā
calā garju yā maṁtra mahāna hindusthāna hindusthāna ||2||

hindurāṣṭra he gṛha mājhe pūrvaja puṇyāī gāje
pratīka bhagavā dhvaja ḍole jayaśālī jyāne kele
arpū amuce paṁcaprāṇa hindusthāna hindusthāna ||3||

hindudharma hā premācā hindudharma hā tyāgācā
hindudharma baṁdhutvācā hindudharma hā viśvācā
premabhare gāu yā gāna hindusthāna hindusthāna ||4||

hindurāṣṭra he manidhyānī rāṣṭra sukhī disate svapnī
balaśālī hindu janatā premācī avaghī sattā
śikavī sarvasvāce dāna hindusthāna hindusthāna ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *