Jya Kshanala Ya Dhwajala-ज्या क्षणाला या ध्वजाला (Marathi)

0

ज्या क्षणाला या ध्वजाला कोटि कोटि वंदना
तीच घटना जी स्वयंभू विजयशाली चेतना ॥धृ॥

वाहुं दे हे स्वैर वारे घेउनी ही भावना
होउ दे अज्ञातमार्गे शक्तिची जोपासना ॥१॥

बोलणे जाते विरोनी अमर राही सत्कृती
हिंदुराष्ट्राच्या कृतीची दुमदुमे ही घोषणा ॥२॥

जाहले सम्राट हिंदू होउनी त्यांच्या स्मृती
येउ दे सरसावुनीया वीरसेना पुजना॥३॥

भुषणे सिंहासने ती भूषणे समरांगणे
त्याग अथवा भोग दोन्ही शोभवीती जीवना ॥४॥

मित्र अथवा शत्रु येवो आडुनी वा रोखुनी
मारणारा कोण आम्हा धगधगे ही प्रेरणा ॥५॥

टाकुनीया भेद सारे प्रांत जाती मान्यता
ठाकली ही संघवृत्ती सिध्द जी विजयार्जना ॥६॥

jyā kṣaṇālā yā dhvajālā koṭi koṭi vaṁdanā
tīca ghaṭanā jī svayaṁbhū vijayaśālī cetanā ||dhṛ||

vāhuṁ de he svaira vāre gheunī hī bhāvanā
hou de ajñātamārge śakticī jopāsanā ||1||

bolaṇe jāte vironī amara rāhī satkṛtī
hiṁdurāṣṭrācyā kṛtīcī dumadume hī ghoṣaṇā ||2||

jāhale samrāṭa hiṁdū hounī tyāṁcyā smṛtī
yeu de sarasāvunīyā vīrasenā pujanā ||3||

bhuṣaṇe siṁhāsane tī bhūṣaṇe samarāṁgaṇe
tyāga athavā bhoga donhī śobhavītī jīvanā ||4||

mitra athavā śatru yevo āḍunī vā rokhunī
māraṇārā koṇa āmhā dhagadhage hīo preraṇā ||5||

ṭākunīyā bheda sāre prāṁta jātī mānyatā
ṭhākalī hī saṁghavṛttī sidhda jī vijayārjanā ||6||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *