Nirbhayatene cālata-निर्भयतेने चालत राहू

0

निर्भयतेने चालत राहू मार्ग भला आपुला
अनुकुल प्रतिकुल काळाचा हा खेळ असे चालला ॥ध्रु॥

वादळ उठता लोट धुळीचे आकाशी उडती
मेघांचे अवडंबर येता दिशा मंद होती
परि सूर्याने भ्रणाचा कधि मार्ग नसे बदलला ॥१॥

ग्रीष्म ऋतूच्या झळा लागता निर्झर जरि आटती
शिशिराच्या थंडीने पाने वृक्षांची गळती
कालचक्र परि पुन्हा फिरुनि ये सृष्टी बहराला ॥२॥

काळ सुखाचा कधी जीवनी दुख कधी उपजे
उजेड पसरे तसाच केव्हा अंधारहि माजे
दिन रात्रीचा नित्य असे हा पाठलाग चालला ॥३॥

कार्य जरी हे कठिण तयाविण गत्यंतर नाही
दीर्घकाळ लागते करावे चालत ना घा
उठा चला धैर्याने मिळवू निश्चित विजयाला ॥४॥

English Transliteration:
nirbhayatene cālata rāhū mārga bhalā āpulā
anukula pratikula kāḻācā hā kheḻa ase cālalā ||dhru||

vādaḻa uṭhatā loṭa dhuḻīce ākāśī uḍatī
meghāṁce avaḍaṁbara yetā diśā maṁda hotī
pari sūryāne bhraṇācā kadhi mārga nase badalalā ||1||

grīṣma ṛtūcyā jhaḻā lāgatā nirjhara jari āṭatī
śiśirācyā thaṁḍīne pāne vṛkṣāṁcī gaḻatī
kālacakra pari punhā phiruni ye sṛṣṭī baharālā ||2||

kāḻa sukhācā kadhī jīvanī dukha kadhī upaje
ujeḍa pasare tasāca kevhā aṁdhārahi māje
dina rātrīcā nitya ase hā pāṭhalāga cālalā ||3||

kārya jarī he kaṭhiṇa tayāviṇa gatyaṁtara nāhī
dīrghakāḻa lāgate karāve cālata nā ghāī
uṭhā calā dhairyāne miḻavū niścita vijayālā ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *