Pandav Amhi krushnasakhanchi-पांडव आम्ही कृष्णसख्यांची

0

पांडव आम्ही कृष्णसख्यांची आचरितो गीता
जागवु आम्ही प्राणपणाने देशाची एकता॥धृ॥

दिक्कालाच्या अतीत ज्यांची
दृष्ट भिडते एकत्वाची
एक राष्ट्र ते घडवुन उभवुन
उंच करित माथा॥१॥

भारतीय निज अर्घ्य अर्पिती
रुधिराने शिवतीर्थ पुजीती
विजयाकांक्षा उदरी घेउन
चालविती या रथा॥२॥

एक ध्वज हो एकचि भाषा
एक गीत गमते हृत्कोषा
वंद्य मातृभू एक मनीषा
वैभव दे भारता॥३॥

उज्ज्वल स्वप्नांचे शिवबा
दिव्य दृष्टीने रचिती कोशा
आनंदाच्या हो वनभुवनी
ध्येयाची सांगता॥४॥

pāṁḍava āmhī kṛṣṇasakhyāṁcī ācarito gītā
jāgavua āmhī prāṇapaṇāne deśācī ekatā ||dhṛ||

dikkālācyā atīta jyāṁcī
dṛṣṭa bhiḍate eakatvācī
eka rāṣṭra te ghaḍavuna ubhavuna
uṁca karita māthā ||1||

bhāratīya nija arghya arpitī
rudhirāne śivatīrtha pujītī
vijayākāṁkṣā udarī gheuna
cālavitī yā rathā ||2||

eka dhvaja ho ekaci bhāṣā
eka gīta gamate hṛtkoṣā
vaṁdya mātṛbhū eka manīṣā
vaibhava de bhāratā ||3||

ujjvala svapnāṁce śivabā
divya dṛṣṭīne racitī kośā
ānaṁdācyā ho vanabhuvanī
dhyeyācī sāṁgatā||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *