Satkaryace Akhand Chintan-सत्कार्याचे अखण्ड चिंतन

0

सत्कार्याचे अखण्ड चिंतन
वीरव्रताचे रक्षाबन्धन ॥धृ॥

पराक्रमाला हे आवाहन
संकल्पाचा अग्नि सचेतन
धगधगत्या निष्ठेचे स्पंदन
तारुण्याचे चिरसंवर्धन ॥१॥

शीरी कोसळो संकट पर्वत
झेलु तयाला हासत हासत
विजयी मनाते हे धनगर्जीत
राखीचा पीळ सांगे गर्जुन ॥२॥

तंतु तंतु या रक्षेचा
हृदयांतरीच्या माधुर्याचा
बन्धुत्वाच्या मंगलतेचा स।
न्घशक्तीचे हे संजीवन ॥३॥

अमूर्त स्वप्ने या रक्षेची
भारतभूच्या चिरविजयाची
बाहुबलाने मूर्त व्हायची
वन्ही चेतवू मनामनातून ॥४॥

satkāryāce akhaṇḍa ciṁtana
vīravratāce rakṣābandhana ||dhṛ||

parākramālā he āvāhana
saṁkalpācā agni sacetana
dhagadhagatyā niṣṭhece spaṁdana
tāruṇyāce cirasaṁvardhana ||1||

śīrī kosaḻo saṁkaṭa parvata
jhelu tayālā hāsata hāsata
vijayī manāte he dhanagarjīta
rākhīcā pīḻa sāṁge garjuna ||2||

taṁtu taṁtu yā rakṣecā
hṛdayāṁtarīcyā mādhuryācā
bandhutvācyā maṁgalatecā sa|
nghaśaktīce he saṁjīvana ||3||

amūrta svapne yā rakṣecī
bhāratabhūcyā ciravijayācī
bāhubalāne mūrta vhāyacī
vanhī cetavū manāmanātūna ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *