Soneri kiranat | सोनेरी किरणात | RSS Geet

0

सोनेरी किरणात अमुचा ध्वज डोले गगनात ॥ध्रु॥

रामचंद्र अन् श्रीकृष्णाची प्रताप राणा अन् शिवबाची
पराक्रमी या हिंदुत्वाची धगधगती ही ज्योत ॥१॥

पराक्रमाला ही साजेशी वैभव झळके दिव्य दशदिशी
अविरत राहो भव्य भविष्यी एकच आम्हा साथ ॥२॥

स्वार्थ निराशा आज चहुंकडे केवळ जगणे जिणे बापुडे
उत्तर याला कार्य रोकडे संघटनेचा हात ॥३॥

युगयुग आघात साहिले देव दानवांना नच चुकले
संस्कृतिचे परि तसेच उरले प्रतीक हे विश्वात ॥४॥

इतिहासाची पाने उलटू क्षितिजाच्याही सीमा पलटू
जगद्गुरूसिंहासन गाठू डुलेल ध्वज डौलात ॥५॥

English Transliteration:
sonerī kiraṇāta amucā dhvaja ḍole gaganāta ||dhru||

rāmacaṁdra an śrīkṛṣṇācī pratāpa rāṇā an śivabācī
parākramī yā hiṁdutvācī dhagadhagatī hī jyota ||1||

parākramālā hī sājeśī vaibhava jhaḻake divya daśadiśī
avirata rāho bhavya bhaviṣyī ekaca āmhā sātha ||2||

svārtha nirāśā āja cahuṁkaḍe kevaḻa jagaṇe jiṇe bāpuḍe
uttara yālā kārya rokaḍe saṁghaṭanecā hāta ||3||

yugayuga āghāta sāhile deva dānavāṁnā naca cukale
saṁskṛtice pari taseca urale pratīka he viśvāta ||4||

itihāsācī pāne ulaṭū kṣitijācyāhī sīmā palaṭū
jagadgurūsiṁhāsana gāṭhū ḍulela dhvaja ḍaulāta ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *