Suno Ram Kahani || सुनो राम कहानी

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani – 2x
Kehat sunat awe ay – ay – – kehat sunat awe akhiyo me paani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Shri Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Dashrath ke raaj dulare, kaushalya ki aankh ke tare -2x
Ve surya vansh ke suraj mein ragakul ke ujiyaare
Raajiv nayan bole-ay-ay, raajiv nayan bole; madhu-varibaani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Re Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Shiva dhanush bhang prabhu karke – -, le aaye seeta barke – /2x
Ghar kya tu bhaye banawasi, mit giya gyase dharte
Lakhan siyaale sangh- – – lakhan siyaale sangh; chhori raj daani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Re Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Khal bhesh bhikhshukh ka dharke, bhiksha ka agyaha karke – 2x
usajan usadasi seeta ko, chhalbal se legaya harke
Bara dukha paave – – -, bara dukha paave raja raamji ki raani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Re Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Shri raam ne mohe padhaayo, mein raam dhoot ban aayo – 2x
Seeta maa ki seva me, Raghuvar ko sandesha laayo
aur sangh laayo – — aur sangha laayo prabhu mudrika nisaani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Re Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Kehat sunat awe ay – ay – – kehat sunat awe akhiyo me paani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Shri Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Leave a Reply