म्स्तोत्रम्

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् || Krishna Krit Durga Stotram

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् || Sri Krishna Krit Durga Stotram श्रीकृष्ण उवाच त्वमेवसर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी। त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥ कार्यार्थे…

श्री राम भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् || Rama Bhujangaprayata Stotram

श्री राम भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् || Sri Rama Bhujangaprayata Stotram विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यम् । महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं…

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् || Shri Venkatesa Stotram || Venkatesa Stotra

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् || Shri Venkatesa Stotram || Venkatesa Stotra वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः। सङ्कर्षणोऽनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च ॥१॥ जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः।…

श्री हनुमत् भुजङ्ग स्तोत्रम् || Hanuman Bhujanga Stotram

श्री हनुमत् भुजङ्ग स्तोत्रम् || Sri Hanuman Bhujanga Stotram स्फुरद्विद्‌युदुल्लासवालाग्रघण्टा – झणत्कारनादप्रवृद्धाट्टहासम् । भजे वायुसूनुं भजे रामदूतं भजे वज्रदेहं भजे…