श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम्

श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम् || Shri Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram

श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम् || Shri Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः । श्रीमते श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रपरकालयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः । श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि...

लक्ष्मी स्तोत्रम्, Lakshmi Stotram

जय पद्मपलाशाक्षि जय त्वं श्रीपतिप्रिये | जय मातर्महालक्ष्मि संसारार्णवतारिणि || महालक्ष्मि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी | हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयाधिने ||...