Japu main om namhe shivay

Brahma Paratpar Purna Maheshwar Lyrics | ब्रह्मा परात्पर पूर्ण महेश्वर लिरिक्स

ब्रह्मा परात्पर पूर्ण महेश्वर आदि नाथ श्री केदारेश्वर ब्रह्मा परात्पर पूर्ण महेश्वर आदि नाथ श्री केदारेश्वर बिलवाडालप्रिया पूर्ण महेश्वर धीमी...