krishan

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् || Krishna Krit Durga Stotram

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् || Sri Krishna Krit Durga Stotram श्रीकृष्ण उवाच त्वमेवसर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी। त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥ कार्यार्थे...

श्री कृष्ण मानस पूजा स्तोत्रम् || Krishna Manasa Puja Stotram

श्री कृष्ण मानस पूजा स्तोत्रम् || Sri Krishna Manasa Puja Stotram हृदम्भोजे कृष्णस्सजलजलदश्यामलतनुः सरोजाक्षः स्रग्वी मकुटकटकाद्याभरणवान् । शरद्राकानाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां वहन्...