Tuzach Jayjaykar || तुझाच जयजयकार || Aadhar Songs

0

तुझाच जयजयकार घुमवित दुंदुभी तुतारिचा ललकार
हा विराट पुरुषा तुझाच जयजयकार॥ध्रु॥

कोटिकोटि तव स्फुल्लिंगातुन शिवशक्तीचा प्रत्यय येउनि
संस्कृतिचा गंगौघ निर्मुनी हा घडे समष्टीजीवन साक्षात्कार॥१॥

ध्वज भगवा सद्गुरू सनातन फडकत गगनी राही चिरंतन
केले ज्यांनी जीवन अर्पण हा उठे तयांचा भूमीतूनि पुकार॥२॥

छातिस भिडली छाती जेथे धूळ चारली शत्रूस इथे
भूमिरक्षणी पडले जेथे हा तेथुन उठला अंतरिचा हुंकार॥३॥

अंतःकरणी तेच प्रतिध्वनि तोच एक स्वर उठवू गगनी
हो सिद्ध या विजयदिनी हा रणचंडीचा रौद्ररूप अवतार॥४॥

tujhāca jayajayakāra ghumavita duṁdubhī tutāricā lalakāra
hā virāṭa puruṣā tujhāca jayajayakāra ||dhru||

koṭikoṭi tava sphulliṁgātuna śivaśaktīcā pratyaya yeuni
saṁskṛticā gaṁgaugha nirmunī hā ghaḍe samaṣṭījīvana sākṣātkāra ||1||

dhvaja bhagavā sadgurū sanātana phaḍakata gaganī rāhī ciraṁtana
kele jyāṁnī jīvana arpaṇa hā uṭhe tayāṁcā bhūmītūni pukāra ||2||

chātisa bhiḍalī chātī jethe dhūḻa cāralī śatrūsa ithe
bhūmirakṣaṇī paḍale jethe hā tethuna uṭhalā aṁtaricā huṁkāra ||3||

aṁtaḥkaraṇī teca pratidhvani toca eka svara uṭhavū gaganī
hou siddha yā vijayadinī hā raṇacaṁḍīcā raudrarūpa avatāra ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *