Tuzya Ghari Alo Raya-तुझ्या घरी आलो राया

0

तुझ्या घरी आलो राया तुझ्या घरी आलो
कृतार्थ मी झालो राया कृतार्थ मी झालो॥धृ॥

तुझा घेतला मी छंद तूच एक परमानंद
बहर लुटाया स्वछंद येथवरी आलो राया॥१॥

दोन डोळीयांच्या आत तुझी प्रकाशे सम्मूर्त
ध्यास लागूनी दिनरात भेटण्यास आलो राया॥२॥

नाहि मुठ रे पोह्यांची नाहि कणी विदुराघरची
नाहि फळे ती शबरीची रिक्तहस्ते आलो राया॥३॥

तुझ्या घरी श्रीरामाचा तुझ्या लाडक्या शिवबाचा
समारंभ सदभक्तांचा सजविण्यास आलो राया॥५॥

ओवाळावी चरणी काया शब्द तुझे जाति न वाया
हीच भावना जगवाया इथे लीन झालो राया ॥६॥

तुला आवडी प्राणांची शांत शुध्द ह्रत्प्रेमाची
तूपवात या देहाची लावण्यास आलो राया॥७॥

हिंदुराष्ट्रपुरुष राया लीन तुझ्या झालो पाया
निर्माल्याचि व्हावी काया म्हणुनिया भुकेला राया॥८॥

tujhyā gharī ālo rāyā tujhyā gharī ālo
kṛtārtha mī jhālo rāyā kṛtārtha mī jhālo ||dhṛ||

tujhā ghetalā mī chaṁda tūca eka paramānaṁda
bahara luṭāyā svachaṁda yethavarī ālo rāyā ||1||

dona ḍoḻīyāṁcyā āta tujhī prakāśe sammūrta
dhyāsa lāgūnī dinarāta bheṭaṇyāsa ālo rāyā ||2||

nāhi muṭha re pohyāṁcī nāhi kaṇī vidurāgharacī
nāhi phaḻe tī śabarīcī riktahaste ālo rāyā ||3||

tujhyā gharī śrīrāmācā tujhyā lāḍakyā śivabācā
samāraṁbha sadabhaktāṁcā sajaviṇyāsa ālo rāyā ||5||

ovāḻāvī caraṇī kāyā śabda tujhe jāti na vāyā
hīca bhāvanā jagavāyā ithe līna jhāalo rāyā ||6||

tulā āvaḍī prāṇāṁcī śāṁta śudhda hratpremācī
tūpavāta yā dehācī lāvaṇyāsa ālo rāyā ||7||

hiṁdurāṣṭrapuruṣa rāyā līna tujhyā jhālo pāyā
nirmālyāci vhāvī kāyā mhaṇuniyā bhukelā rāyā||8||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *