Unnathojwala guruswaroopiy

ಉನ್ನತೋಜ್ವಲ ಗುರುಸ್ವರೂಪಿಯೆ
ಧ್ವಜ ನಮೋ ಚಿರಸ್ಪೂರ್ತಿದಾತಾ ||ಪ||

ಹೃದಯ ಸಾಗರದರುಣ ಜಲದಲಿ ಭಾವಕಮಲದ ಅಗ್ನಿಕಾಂತಿ
ಧ್ಯೇಯ ಭಾಸ್ಕರನುದಯ ಕಾಲದಿ ಅರಳಿ ದಲದಲ ತಾನೆ ಪ್ರಣತಿ
ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಶುಚಿ ತಳೆದು ನಿಂತ, ದೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಅಚಲತೆಯನಾಂತ
ಬಾಳಸೌಧದ ಭವ್ಯ ಶಿಖರದ ತ್ಯಾಗಸ್ತಂಭದ ತುದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ||೧||

ತಾಯ್ಧರೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಯುವಜನ ಒಂದುಗೂಡುತ ಬಂಧುಭಾವದಿ
ಧ್ಯೇಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದುತ್ಕಟ ಬಯಕೆ ದಿವ್ಯತೆಯಾಂತು ಹೃದಯದಿ
ಸಾಧನಾಮಯವಾಗಿ ಜೀವನ, ಚಿರ ಸಮರ್ಪಿತ ತನುಮನ
ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕರುಣಿಸು ಸ್ಪೂರ್ತಿಧಾರೆಯ ಸತತವೆರೆಯುತ ||೨||

ಅಂತರಂಗದ ಧ್ವನಿತರಂಗದ ಮಧುರ ಸ್ಪಂದನ ರೌದ್ರವಾಗುತೆ
ಶೌರ್ಯ ಧರ್ಯದ ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜದ ವಜ್ರಲೇಪನ ರಕ್ಷೆಯಾಗುತೆ
ದೀಪ್ತಗೊಳ್ಳಲಿ ಸುಪ್ತಚೇತನ, ಕೆಚ್ಚು ಕಲಿತನ ಅರಳಿ ನೂತನ
ಆದಿ ಅಂತ್ಯವ ಮೀರುತೇರುತ ಹಾರು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭೆಯ ಬೀರುತ ||೩||

Leave a Reply