Aakramakāṁśī jhuṁjhata-आक्रमकांशी झुंझत

0

आक्रमकांशी झुंझत झुंझत समरी विजयी होउ चला
आक्रमणा नच साहिल भारत गर्जुनि सांगू जगताला॥धृ॥

उन्नत शिखरे हिमालयाची
पवित्र श्रध्दास्थाने अमुची
प्राणपणाने रक्षायाची
हीच प्रतिज्ञा आता अमुची देइल आम्हा विजयाला॥१॥

दे जगदंबे तलवारीला
देइ शंकरा पाशुपताला
योगेश्वर द्या सुदर्शनाला
या अस्त्रांनी दानव मर्दुनि अखंड रक्षू सीमेला॥२॥

स्वातंत्र्याचे करण्या रक्षण
सामर्थ्याचे करु संवर्धन
हासत करुनी प्राणसमर्पण
उंच उभवु या भूमितलावर भारत – भू – अभिमानाला॥३॥

कोटिकोटि मनगटे उभारुन
आक्रमणा या काढू ठेचुन
कोटिकोटि कंठातुन गर्जुन
विजयश्रीने मंडित करु या सदैव भारतजननीला॥४॥

ākramakāṁśī jhuṁjhata jhuṁjhata samarī vijayī hou calā
ākramaṇā naca sāhila bhārata garjuni sāṁgū jagatālā ||dhṛ ||

unnata śikhare himālayācī
pavitra śradhdāsthāne amucī
prāṇapaṇāne rakṣāyācī
hīca pratijñā ātā amucī deila āmhā vijayālā ||1||

de jagadaṁbe talavārīlā
dei śaṁkarā pāśupatālā
yogeśvara dyā sudarśanālā
yā astrāṁnī dānava marduni akhaṁḍa rakṣū sīmelā ||2||

svātaṁtryāce karaṇyā rakṣaṇa
sāmarthyāce karu saṁvardhana
hāsata karunī prāṇasamarpaṇa
uṁca ubhavu yā bhūmitalāvara bhārata – bhū – abhimānālā ||3||

koṭiakoṭi managaṭe ubhāruna
ākramaṇā yā kāḍhū ṭhecuna
koṭikoṭi kaṁṭhātuana garjuna
vijayaśrīne maṁḍita karu yā sadaiva bhāratajananīlā ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *