Amurt Murta Murtimant – अमूर्त मूर्त मूर्तिमंत

0

अमूर्त मूर्त मूर्तिमंत तुजसमान होऊ दे
येत शरण तव पदांसि देशकार्यि विरमु दे॥

उमलतिल ह्या कळया हळूहळूंचि पाकळ्या
तत् सुगंध तुजसमान सर्वदूर पसरु दे॥१॥

पुष्पफले नको आम्हासि अर्पु दे तुझ्या पदांसि
स्वार्थाचे होमहवन तुजपुढेचि होउ दे॥२॥

आम्हासि तूच ध्येय देव सेवु धरुनि भक्तिभाव
पूजने तुझ्या आम्हास देवरुप होउ दे॥३॥

अससि भव्यदिव्य दीप तेज तुझे असे अमूप
ज्योत तीच आमुच्याही ह्रदयांतरि उजळु दे॥४॥

करुनिया तुझ्यासमान होउ देच वर्धमान
देश धर्म संस्कृतिचे संरक्षणचि होउ दे॥५॥

amūrta mūrta mūrtimaṁta tujasamāna hoū de
yeta śaraṇa tava padāṁsi deśakāryi viramu de ||

umalatila hyā kaḻayā haḻūhaḻūṁci pākaḻyā
tat sugaṁdha tujasamāna sarvadūra pasaru de ||1||

puṣpaphale nako āmhāsi arpu de tujhyā padāṁsi
svārthāce homahavana tujapuḍheci hou de ||2||

āmhāsi tūca dhyeya deva sevu dharuni bhaktibhāva
pūjane tujhyā āmhāsa devarupa hou de ||3||

asasi bhavyadivya dīpa teja tujhe ase amūpa
jyota tīca āmucyāhī hradayāṁtari ujaḻu de ||4||

karuniyā tujhyāsamāna hou deca vardhamāna
deśa dharma saṁskṛtice saṁrakṣaṇaci hou de ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *