Bhagawa Zenda Pran Maza-भगवा झेंडा प्राण माझा (Marathi)

0

भगवा झेंडा प्राण माझा प्राण भगवा झेंडा प्राण
जिंदगीची आण माझ्या जिंदगीची आण॥धृ॥

डुलते कशी पहा रायाची स्वारी
खुशीत आला राया डुलतोय भारी
मोतियांचि खाण माझी मोतियांचि खाण ॥१॥

याच्याच छायेखाली हिंन्दुमर्दांनी
गनिम पिटाळिलं पाजुन पाणी
माझ्या अंगी त्राण त्येच माझ्या अंगी त्राण॥२॥

अन्यायाची आता येई शिसारी
घेऊन हातामधी नंग्या समशेरी
करु दाणादाण सारी करु दाणादाण॥३॥

साऱ्या गावामधी वेशीवेशीला
प्रांता प्रांताला अन् साऱ्या देशाला
मांडुन बसला ठाण आता मांडुन बसला ठाण॥४॥

ग्यानबा तुकाराम विठु रखुमाई
याच्यात दिसती मला काशी गंगामाई
गेलं हरपुन भान माझं गेलं हरपुन भान ॥५॥

bhagavā jheṁḍā prāṇa mājhā prāṇa bhagavā jheṁḍā prāṇa
jiṁdagīcī āṇa mājhyā jiṁdagīcī āṇa ||dhṛ||

ḍulate kaśī pahā rāyācī svārī
khuśīta ālā rāyā ḍulatoya bhārī
motiyāṁci khāṇa mājhī motiyāṁci khāṇa ||1||

yācyāca chāyekhālī hiṁndumardāṁnī
ganima piṭāḻialaṁ pājuna pāṇī
mājhyā aṁgī trāṇa tyeca mājhyā aṁgī trāṇa ||2||

anyāyācī ātā yeī śisārī
gheūna hātāmadhī naṁgyā samaśerī
karu dāṇādāṇa sārī karu dāṇādāṇa ||3||

sāyā gāvāmadhī veśīveśīlā
prāṁtā prāṁtālā an sāyā deśālā
māṁḍuna basalā ṭhāṇa ātā māṁḍuna basalā ṭhāṇa ||4||

gyānabā tukārāma viṭhu rakhumāī
yācyāta disatī malā kāśī gaṁgāmāī
gelaṁ harapuna bhāna mājhaṁ gelaṁ harapuna bhāna ||5||

भगवा झेंडा प्राण माझा प्राण भगवा झेंडा प्राण
जिंदगीची आण माझ्या जिंदगीची आण॥धृ॥

डुलते कशी पहा रायाची स्वारी
खुशीत आला राया डुलतोय भारी
मोतियांचि खाण माझी मोतियांचि खाण ॥१॥

याच्याच छायेखाली हिंन्दुमर्दांनी
गनिम पिटाळिलं पाजुन पाणी
माझ्या अंगी त्राण त्येच माझ्या अंगी त्राण॥२॥

अन्यायाची आता येई शिसारी
घेऊन हातामधी नंग्या समशेरी
करु दाणादाण सारी करु दाणादाण॥३॥

साऱ्या गावामधी वेशीवेशीला
प्रांता प्रांताला अन् साऱ्या देशाला
मांडुन बसला ठाण आता मांडुन बसला ठाण॥४॥

ग्यानबा तुकाराम विठु रखुमाई
याच्यात दिसती मला काशी गंगामाई
गेलं हरपुन भान माझं गेलं हरपुन भान ॥५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *