Dhanya ase jat kuli || धन्य असे जातकुळी

धन्य असे जातकुळी हिन्दु आहो रे बंधु आहो रे
आजवरी भांडलो रीत कशी रे अशी रीत कशी रे ॥ध्रु॥

पोटाला ना भाकरी नाही कुठं चाकरी
हक्काची ना ओसरी पंघराया लक्तरी
काम बुडे धाम बुडे कर्ज चढे रे ॥१॥

घासभरी अन्नासाठी राबतात सगळे
हिन्दु काय वेगळे शेतातील ढेकळे
जन्मभरी राबुनिया सूख नसे रे ॥२॥

खडकाळ दुहीचे शेत चला नांगरू
हिन्दुंचिया एकीचे बी-बियाणे वापरू
पिकल्या शेतावाणी पहा देश डुले रे ॥३॥

भगवा ध्वज देवळी देवराया सावळा
भक्त त्याच देवाचा तितुकाच सोवळा
देवपूजनात कसा धर्म बुडे रे ॥४॥

सारे हिन्दु जमवू त्यांना हेच शिकवू
भयभीती घालवू सारा देश हालवू
आपुल्याच एकीमुळे मोक्ष मिळे रे ॥५॥

dhanya ase jātakuḻī hindu āho re baṁdhu āho re
ājavarī bhāṁḍalo rīta kaśī re aśī rīta kaśī re ||dhru||

poṭālā nā bhākarī nāhī kuṭhaṁ cākarī
hakkācī nā osarī paṁgharāyā laktarī
kāma buḍe dhāma buḍe karja caḍhe re ||1||

ghāsabharī annāsāṭhī rābatāta sagaḻe
hindu kāya vegaḻe śetātīla ḍhekaḻe
janmabharī rābuniyā sūkha nase re ||2||

khaḍakāḻa duhīce śeta calā nāṁgarū
hinduṁciyā ekīce bī-biyāṇe vāparū
pikalyā śetāvāṇī pahā deśa ḍule re ||3||

bhagavā dhvaja devaḻī devarāyā sāvaḻā
bhakta tyāca devācā titukāca sovaḻā
devapūjanāta kasā dharma buḍe re ||4||

sāre hindu jamavū tyāṁnā heca śikavū
bhayabhītī ghālavū sārā deśa hālavū
āpulyāca ekīmuḻe mokṣa miḻe re ||5||

Leave a Reply