ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣಾಮ್
ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣಾಮ್
ಶುಭಂಕರೀ ತೂ ಜಗ ಕಲ್ಯಾಣೀ
ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಕ ತೂ ಮಾನೀ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೃದಯೋಂ ಮೇ ಅಂಕಿತ
ಮಂಗಲಮಯ ತವ ನಾಮ ||ಧೃ||

ರಾಮಯಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೃತೀ ತೂ
ಲವ ಕುಶ ಜನನೀ ಸ್ವಯಮ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತೂ
ದಿವ್ಯಾ ಚರಿತ ಸೀತಾ ಸೇ ಜ್ಯೋತಿತ
ಪ್ರಕಟ ಹುಏ ಶ್ರೀರಾಮ ||೧||

ಧ್ಯೇಯ ಮಾರ್ಗ ಕೇ ದೀಪಸ್ಥಂಭ ತೂ
ಕೋಟಿ ಕರೋಂ ಕಾ ಸ್ನೇಹಬಂಧ ತೂ
ಕಣ ಕಣ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರಸಮರ್ಪಿತ
ಕಿಯೇ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ||೨||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಹೈ ಮಾರ್ಗ ಹಮಾರ
ಚಂಚಲ್ ಮನ ಕ್ಯೊಂ ಭ್ರಮ ಮೇಂ ಹಾರ
ತವ ಜೀವನ ಕೇ ಸ್ಮೃತ ಸುಮನೋಂ ಮೇಂ
ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾನ ||೩||

दीपज्योति प्रणाम्
शुभंकरी तू जग कल्याणी
मातृशक्ति प्रेरक तू मानी
कोटि कोटि हृदयों मे अंकित
मंगलमय तव नाम ॥धृ॥

रामयण वाल्मीकि कृती तू
लव कुश जननी स्वयम् स्फूर्ति तू
दिव्या चरित सीता से ज्योतित
प्रकट हुए श्रीराम ॥१॥

ध्येय मार्ग के दीपस्थंभ तू
कोटि करों का स्नेहबंध तू
कण कण क्षण क्षण राष्ट्रसमर्पित
किये कर्म निष्काम ॥२॥

ज्योतिर्मय है मार्ग हमार
चंचल् मन क्यों भ्रम में हार
तव जीवन के स्मृत सुमनों में
प्रेरक शक्ति महान ॥३॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *