Durdamya Hotil Asha-दुर्दम्य होतील आशा (Marathi)

0

दुर्दम्य होतील आशा आकांक्षा होतील संग्रामगीते पुरी
देशार्थ होतील त्यागी विरागी होईल संक्रात तेव्हा खरी॥धृ॥

सुवर्णांचलाचे कुणीही किती कडे तोडूनी जाळुनी या क्षिती
ही राख केली वैभवाची हातांत आली सुकी खापरी
पेटेल अंगार झाडूनि ती राख॥१॥

सदभावनांना नुरे माधुरी बसावे शिरी कोणि स्कंधावरी
घेशील तू सूड फाडूनिया ऊर जाईल लोपोनिया आसुरी
मानव्य नांदेल येथे सुखाने॥२॥

जरि राखणे धर्म भाषा रिती तुझी तीच देवालये संस्कृती
राहून कक्षेत वागून आज्ञेत धावून कर्तव्यधारेवरी
होतील सैनीक देतीलही प्राण॥३॥

जसा हिंदु – भानू वरी उंच तो ये दुरवेल अंधार नष्ट स्वये
होऊनिया भाट काढुनिया वाट काढुनिया वाट जातील दारी गिरी कंदरी
देतील संदेश या संस्कृतीचा॥४॥

durdamya hotīla āśā ākāṁkṣā hotīla saṁgrāmagīte purī
deśārtha hotīla tyāgī virāgī hoīla saṁkrāta tevhā kharī||dhṛ||

suvarṇāṁcalāce kuṇīhī kitī kaḍe toḍūnī jāḻunī yā kṣitī
hī rākha kelī vaibhavācī hātāṁta ālī sukī khāparī
peṭela aṁgāra jhāḍūni tī rākha||1||

sadabhāvanāṁnā nure mādhurī basāve śirī koṇi skaṁdhāvarī
gheśīla tū sūḍa phāḍūniyā ūra jāīla loponiyā āsurī
mānavya nāṁdela yethe sukhāne ||2||

jari rākhaṇe dharma bhāṣā ritī tujhī tīca devālaye saṁskṛtī
rāhūna kakṣeta vāgūna ājñeta dhāvūna kartavyadhārevarī
hotīla sainīka detīlahī prāṇa ||3||

jasā hiṁdu – bhānū varī uṁca to ye duravela aṁdhāra naṣṭa svaye
hoūniyā bhāṭa kāḍhuniyā vāṭa kāḍhuniyā vāṭa jātīla dārī girī kaṁdarī
detīla saṁdeśa yā saṁskṛtīcā ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *