Dushta Rashtrakantakas-दुष्ट राष्ट्रकंटकांस (Marathi)

0

दुष्ट राष्ट्रकंटकांस ठेचुनी चहुकडे
संघ चालला पुढे ॥धृ॥

दीर्घकाळ हिंदुंनी घनान्धकार साहिला
सहस्र वर्ष हा समाज विस्मृतीत राहिला
आज त्यास न्यायवा न्यावया तयातुनी दिव्याकडे
संघ चालला पुढे ॥१॥

हिंदु हिंदु बंधु हा नवे तयात काय हो
एक देश एक धर्म एक रामनाम हो
एकतेस हाक देत पोचण्या यशाकडे
संघ चालला पुढे ॥२॥

पेटत्या रणास आज प्राप्त होइ चेतना
संपतील भोगल्या प्रदिर्घ ज्या कुयातना
संघटीत हिंदुचे खडे करीत हे कडे
संघ चालला पुढे ॥३॥

अखिल दुष्ट शक्तिना आम्ही करोनि पालथे
अखंड हिंदुराष्ट्रध्वज पुन्हा उभा करु इथे
छिन्न – भिन्न करविण्यास देशद्रोही जो लढे
संघ चालला पुढे ॥४॥

duṣṭa rāṣṭrakaṁṭakāṁsa ṭhecunī cahukaḍe
saṁgha cālalā puḍhe ||dhṛ ||

dīrghakāḻa hiṁduṁnī ghanāndhakāra sāhilā
sahasra varṣa hā samāja vismṛtīta rāhilā
āja tyāsa nyāyavā nyāvayā tayātunī divyākaḍe
saṁgha cālalā puḍhe ||1||

hiṁdu hiṁdu baṁdhu hā nave tayāta kāya ho
eaka deśa eka dharma eka rāmanāma ho
ekatesa hāka deta pocaṇyā yaśākaḍe
saṁgha cālalā puḍhe ||2||

peṭatyā raṇāsa āja prāpta hoi cetanā
saṁpatīla bhogalyā pradirgha jyā kuyātanā
saṁghaṭīta hiṁduace khaḍe karīta he kaḍe
saṁgha cālalā puḍhe ||3||

akhila duṣṭa śaktianā āmhī karoni pālathe
akhaṁḍa hiṁdurāṣṭradhvaja punhā ubhā karu ithe
chinna – bhinna karaviṇyāsa deśadrohī jo laḍhe
saṁgha cālalā puḍhe ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *