Ekata Adnyankita ha || एकता आज्ञांकिता हा || Marathi

0

एकता आज्ञांकिता हा मंत्र अमुचे अंतरी
श्वासनिश्वासातुनी निष्ठा असे नेत्यावरी॥

अम्हीच स्वेच्छेने केले अधीन जीवन राष्ट्राच्या
दिली खंडणी कर्तृत्वाची एकमुखाने संघाच्या
या प्राणावर निज नेत्याची केवळ इच्छा अधिकारी॥ १ ॥

युक्तीबुद्धीने सहजपणे दूर करावी जनभ्रांती
संघटनेची स्थिती पहाया रोज जमावे एकांती
महत्कार्य यातून घडावे वाजु लागता रणभेरी॥ २ ॥

स्नेह जमवूनी ईर्ष्येने अणूअणूतूनी राष्ट्राच्या
अंखड लावू दीपमालिका ज्वलंत अंत:करणाच्या
संकेताची वाट पाहतिल अनंत ज्योती घरोघरी॥ ३ ॥

स्फुल्लिंगातुन वायूने अलोट उठती दावाग्नी
जलबिंदूंच्या प्रचंड धारा सृष्टी बुडविती लाटांनी
शक्तिसंचयातून पूर्तता सामर्थ्याची भयकारी॥ ४॥

ekatā ājñāṁkitā hā maṁtra amuce aṁtarī
śvāsaniśvāsātunī niṣṭhā ase netyāvarī ||

amhīca svecchene kele adhīna jīvana rāṣṭrācyā
dilī khaṁḍaṇī kartṛtvācī ekamukhāne saṁghācyā
yā prāṇāvara nija netyācī kevaḻa icchā adhikārī || 1 ||

yuktībuddhīne sahajapaṇe dūra karāvī janabhrāṁtī
saṁghaṭanecī sthitī pahāyā roja jamāve ekāṁtī
mahatkārya yātūna ghaḍāve vāju lāgatā raṇabherī || 2 ||

sneha jamavūnī īrṣyene aṇūaaṇūtūnī rāṣṭrācyā
aṁkhaḍa lāvū dīpamālikā jvalaṁta aṁtakaraṇācyā
saṁketācī vāṭa pāhatila anaṁta jyotī gharogharī || 3 ||

sphulliṁgātuna vāyūne aloṭa uṭhatī dāvāgnī
jalabiṁdūṁcyā pracaṁḍa dhārā sṛṣṭī buḍavitī lāṭāṁnī
śaktisaṁcayātūna pūrtatā sāmarthyācī bhayakārī || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *