Krishna Janam Sohar Geet Lyrics, नन्द घर जन्मे लाला लिरिक्स

0

स्थाई –
गावें सोहर, बाजे बधईया,
हो नन्द घर, जन्मे लाला – 2,
मोरे रामा, मंगल | मूरति, रूप सुहावन |
हो की सब जन | गावें सोहर हो ||

अंतरा –
प्रगटे प्रभु, तेजबल पावन,
धरती पर ले, रूप सुहावन,
निज इच्छा प्रभु, प्रगटे रामा,
हो भक्त के कारन रामा हो |
मोरे रामा, कंस को मारन आये रामा हो,
असुर संघारण रामा हो ||

गावें सोहर, बाजे बधईया,
हो नन्द घर, जन्मे लाला – 2,
मोरे रामा, मंगल | मूरति, रूप सुहावन |
हो की सब जन | गावें सोहर हो ||
नन्द जी नाचे, खुशियाँ मनावें,
यशुदा जी मैया, बलि-बलि जावें |

कि आज मोरे जन्मे लाला हो,
लालन बड़ा सुंदर रामा हो,
मोरे रमा, आज मगन सब नर और नारी,
मगन है आज वारि हो ||

गावें सोहर, बाजे बधईया,
हो नन्द घर, जन्मे लाला – 2,
मोरे रमा, मंगल | मूरति, रूप सुहावन |
हो की सब जन | गावें सोहर हो ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *