Maiya Mori Main Nahin Makhan Khayo lyrics | मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो लिरिक्स

0

मैं नही माखन खायो
मैया मोरी, मैं नही माखन खायो

भोर भये गयैन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो ।
चार पहर वंशीवट भट भटक्यो, सांझ परे घर आयो ॥
मैया मोरी मैं कब माखन खायो ।।

मैं बालक बहियन को छोटो, छींको केहि विधि पायो.
ग्वाल-बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो..
मैया मोरी मैं नही माखन खायो ।।

तू जननी मन की अति भोरी,
इनके कहे पतियायो,
यह ले अपनी लकुटि कमरिया,
बहुतहि नाच नचायो
मैया मोरी मैं नही माखन खायो ।।

जिया तेरे कछु भेद परायो है
जानि परायो जायो मईया
जानि परायो जायो,
ओ मईया मोरी मैं नही माखन खायो ।।

“सूरदास” तब विहँसी यशोदा,
लै उर-कंठ लगायो..
मैया मोरी मैं नही माखन खायो ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *