Mama Prana samaa Ramaniya rama-मम प्राण समा रमणीय रमा

मम प्राण समा रमणीय रमा
देश जननी मोहिनी
प्रणमामित्वां विशालां विमलां
गंगा हिमगिरि गंगा हिमगिरि शोभिनी॥

विश्व शिक्षिका विश्व रक्षिका
शिष्य पूर्ण तपोवना
वेद वन्दिता मन्त्र मन्दिता
ऋषि पाद -रेणु रमणा॥१॥

शोक भञ्जिनी लोक रञ्जिनी
धरती प्राण नन्दिनी
जलधि सिञ्चिनी त्रिदिव गंजिनी
पुण्यामृत स्पंदिनी॥२॥

कल्याण करा कलुष हरा
साम्य मैत्री मधुवना
ह्नत पराजया धृत वराभया
महामातृ सुधिधना॥३॥

mama prāṇa samā ramaṇīya ramā
deśa jananī mohinī
praṇamāmitvāṁ viśālāṁ vimalāṁ
gaṁgā himagiri gaṁgā himagiri śobhinī ||

viśva śikṣikā viśva rakṣikā
śiṣya pūrṇa tapovanā
veda vanditā mantra manditā
ṛṣi pāda -reṇu ramaṇā ||1||

śoka bhañjinī loka rañjinī
dharatī prāṇa nandinī
jaladhi siñcinī tridiva gaṁjinī
puṇyāmṛta spaṁdinī ||2||

kalyāṇa karā kaluṣa harā
sāmya maitrī madhuvanā
hnata parājayā dhṛta varābhayā
mahāmātṛ sudhidhanā ||3||

Leave a Reply