Mi Vandito Padaraje-मी वंदितो पदराजे

मी वंदितो पदराजे विनये तयांची
ज्यांची मने विमल सुंदर सोनियाची
जे संकटास न भिती न जयास पाश
आशा सदैव अमरा न कधी उदास॥१॥

कार्ये करून वदती न कधी मुखाने
उत्साहमूर्ति मति सांद्र दयारसाने
जे ठेविती निजसुखावरती निकार
त्या वंदिती नरवरा विमला उदारा॥२॥

स्वार्था खरोखर तिलांजलि देउनिया
संतोषवीत पर कष्टहि सोसुनिया
श्रध्दा जया अविचला रघुनाथ पायी
माझी नमून मति जात तदीय पायी॥३॥

ज्या मोह ना पडतसे पदवी धनाच
ज्या धाक ना कधी असे रिपुच्या बळाचा
अन्याय ना कधि असे रिपुच्या बळाचा
अन्याय ना कधि बसून विलोकतील
ते वंदितो नरमणी गुणी पुण्यशील॥४॥

नापाहतील नयनी कधि सत्य खून
ना दीनभजन तसे बघती दुरुन
जाळावयास उठती सगळा जूलूम
ऐशा नरास करितो शतशः प्रणाम॥५॥

त्यांच्या परि मति मदीय विशुध्द राहो
त्यांच्यापरी ह्रदय कष्टदशांस साहो
त्यांच्यापरी परहितास्तव मी झिजावे
त्यांच्यापरी जगि जगून मरून जावे॥६॥

mī vaṁdito padarāje vinaye tayāṁcī
jyāṁcī mane viamala suṁdara soniyācī
je saṁkaṭāsa na bhitī na jayāsa pāśa
āśā sadaiva amarā na kadhī udāsa ||1||

kārye karūna vadatī na kadhī mukhāne
utsāhamūrti mati sāṁdra dayārasāne
je ṭhevitī nijasukhāvaratī nikāra
tyā vaṁditī naravarā viamalā udārā ||2||

svārthā kharokhara tilāṁjali deuniyā
saṁtoṣavīta para kaṣṭahi sosuniyā
śradhdā jayā avicalā raghunātha pāyī
mājhī namūna mati jāta tadīya pāyī ||3||

jyā moha nā paḍatase padavī dhanāca
jyā dhāka nā kadhī ase ripucyā baḻācā
anyāya nā kadhi ase ripucyā baḻācā
anyāya nā kadhi basūna vilokatīla
te vaṁdito naramaṇī guṇī puṇyaśīla ||4||

nāpāhatīla nayanī kadhi satya khūna
nā dīnabhajana tase baghatī duruna
jāḻāvayāsa uṭhatī sagaḻā jūlūma
aiśā narāsa karito śataśaḥ praṇāma ||5||

tyāṁcyā pari mati madīya viśudhda rāho
tyāṁcyāparī hradaya kaṣṭadaśāṁsa sāho
tyāṁcyāparī parahitāstava mī jhijāve
tyāṁcyāparī jagi jagūna marūna jāve ||6||

Leave a Reply