Mi Yuga Nava Nirmin-मी युग नव निर्मीन

0

मी युग नव निर्मीन मी युग नव निर्मीन॥ धृ॥

रुखल्या सुखल्या भूमीवरती सद्भावाने करुनी वसती
संस्कारांचे जल सिंचुनिया सोनमळे पिकविन॥१॥

शांत सागरा जवळी जाऊन वडवाग्नीची ओळख सांगुन
सत्कार्याच्या प्रचंड लाटा उसळत मी ठेवीन॥२॥

येता कल्पांताची चाहुल जन होती भयकंपित व्याकुळ
जनशक्तीला जागृत करुनी गोवर्धन उचलीन॥३॥

कोटि कोटि मम बाहू उभवुन नभ कोसळते अलगत झेलुन
विश्वासाचे उषःकिरण दिग् दिगंतरी उधळीन॥४॥

ज्या एका स्वप्नाचा औरस भारतीय मी म्हणुनी वारस
पुनः जगाच्या जीवनात साक्षात्कार बघेन॥५॥

mī yuga nava nirmīna mī yuga nava nirmīna || dhṛ ||

rukhalyā sukhalyā bhūmīvaratī sadbhāvāne karunī vasatī
saṁskārāṁce jala siṁcuniyā sonamaḻe pikavina ||1||

śāṁta sāgarā javaḻī jāūna vaḍavāgnīcī oḻakha sāṁguna
satkāryācyā pracaṁḍa lāṭā usaḻata mī ṭhevīna ||2||

yetā kalpāṁtācī cāhula jana hotī bhayakaṁpita vyākuḻa
janaśaktīlā jāgṛta karunī govardhana ucalīna ||3||

koṭi koṭi mama bāhū ubhavuna nabha kosaḻate alagata jheluna
viśvāsāce uṣaḥkiraṇa dig digaṁtarī udhaḻīna ||4||

jyā ekā svapnācā aurasa bhāratīya mī mhaṇunī vārasa
punaḥ jagācyā jīvanāta sākṣātkāra baghena ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *