Navayukano Sanghtaneche-नवयुवकांनो संघटनेचे (Marathi)

नवयुवकांनो संघटनेचे शस्त्र करी घ्या रे॥ धृ ॥

शिवरायांची स्मरुनी मूर्ती जगांत पसरा भारतकीर्ती
कराच परमेच्छेची पूर्ती गतकालातुन घेउन स्फूर्ती
भविष्य उजळा रे॥१॥

ओलांडुनिया सागर साती स्वातंत्र्याचे गिळते मोती
मगर धरा ती पकडा हाती त्या मगरीच्या पाडा दाढा
उदर विदारा रे॥२॥

निशाण स्वातंत्र्याचे चढवा प्राण पणा लावुनिया लढवा
विरोध लाथेखाली तुडवा कलिकाळाला मारुनि ठोकर
मरणचि मारा रे॥३॥

रंग घेउनी रिपुरक्ताचा टाक आपुल्या घ्या भाल्याचा
इतिहास लिहा भवितव्याचा सामर्थ्याचा पावित्र्याचा
सध्दर्माचा रे॥४॥

navayuvakāṁno saṁghaṭanece śastra karī ghyā re || dhṛ ||

śivarāyāṁcī smarunī mūrtī jagāṁta pasarā bhāratakīrtī
karāca paramecchecī pūrtī gatakālātuna gheuna sphūrtī
bhaviṣya ujaḻā re ||1||

olāṁḍuniyā sāgara sātī svātaṁtryāce giḻate motī
magara dharā tī pakaḍā hātī tyā magarīcyā pāḍā dāḍhā
uadara vidārā re ||2||

niśāṇa svātaṁtryāce caḍhavā prāṇa paṇā lāvuniyā laḍhavā
virodha lāthekhālī tuḍavā kalikāḻālā māruni ṭhokara
maraṇaci mārā re ||3||

raṁga gheunī ripuraktācā ṭāka āpulyā ghyā bhālyācā
itihāsa lihā bhavitavyācā sāmarthyācā pāvitryācā
sadhdarmācā re ||4||

Leave a Reply