Rani Phadakti Lakho Zende | रणी फडकती लाखो झेंडे | RSS Geet

0

रणी फडकती लाखो झेंडे अरुणाचा अवतार महा
विजयश्रीला श्रिविष्णूपरी भगवा झेंडा एकचि हा ॥

शिवरायाच्या दृढ वज्राची सह्याद्रीच्या हृदयाचि
दर्या खवळे तिळभर न ढळे कणखर काठी झेंड्याची
तलवारीच्या धारेवरती पंचप्राणा नाचविता
पाश पटापट तुटती त्यांचा खेळे पट झेंड्यावरचा
लीलेने खंजीर खुपसता मोहक मायेच्या हृदयी
अखंड हृधिरांच्या धारांनी ध्वज सगळा भगवा होई
अधर्म लाथेने तुडवी
धर्माला गगनी चढवी
राम रणांगणी मग दावी ॥

कधी न केले निजमुख काळे पाठ दावुनी शत्रुला
कृष्णकारणी क्षणही न कधि धर्माचा हा ध्वज दिसला
चोच मारण्या परव्रणावर काकापरि नच फडफडला
परलक्ष्मीला पळवायाला पळभर पदर न हा पसरे
श्वासाश्वासा सह सत्याचे संचरती जगती वारे
गगनमंदिरी धाव करी
मलिन मृत्तिका लवण धरी
नगराजाचा गर्व हरी ॥

raṇī phaḍakatī lākho jheṁḍe aruṇācā avatāra mahā
vijayaśrīlā śriviṣṇūparī bhagavā jheṁḍā ekaci hā ||

śivarāyācyā dṛḍha vajrācī sahyādrīcyā hṛdayāci
daryā khavaḻe tiḻabhara na ḍhaḻe kaṇakhara kāṭhī jheṁḍyācī
talavārīcyā dhārevaratī paṁcaprāṇā nācavitā
pāśa paṭāpaṭa tuṭatī tyāṁcā kheḻe paṭa jheṁḍyāvaracā
līlene khaṁjīra khupasatā mohaka māyecyā hṛdayī
akhaṁḍa hṛdhirāṁcyā dhārāṁnī dhvaja sagaḻā bhagavā hoī
adharma lāthene tuḍavī
dharmālā gaganī caḍhavī
rāma raṇāṁgaṇī maga dāvī ||

kadhī na kele nijamukha kāḻe pāṭha dāvunī śatrulā
kṛṣṇakāraṇī kṣaṇahī na kadhi dharmācā hā dhvaja disalā
coca māraṇyā paravraṇāvara kākāpari naca phaḍaphaḍalā
paralakṣmīlā paḻavāyālā paḻabhara padara na hā pasare
śvāsāśvāsā saha satyāce saṁcaratī jagatī vāre
gaganamaṁdirī dhāva karī
malina mṛttikā lavaṇa dharī
nagarājācā garva harī ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *