श्री विष्णु शत नामावलि (विष्णु पुराण) || Sri Vishnu Sata Namavali (Vishnu Purana)

0

श्री विष्णु शत नामावलि (विष्णु पुराण)

ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ हृषीकेशाय नमः
ॐ वामनाय नमः
ॐ जलशायिने नमः
ॐ जनार्दनाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ श्रीवक्षाय नमः
ॐ गरुडध्वजाय नमः
ॐ वराहाय नमः (10)

ॐ पुंडरीकाक्षाय नमः
ॐ नृसिंहाय नमः
ॐ नरकांतकाय नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ अनंताय नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ नारायणाय नमः (20)

ॐ गवाध्यक्षाय नमः
ॐ गोविंदाय नमः
ॐ कीर्तिभाजनाय नमः
ॐ गोवर्धनोद्धराय नमः
ॐ देवाय नमः
ॐ भूधराय नमः
ॐ भुवनेश्वराय नमः
ॐ वेत्त्रे नमः
ॐ यज्ञपुरुषाय नमः
ॐ यज्ञेशाय नमः (30)

ॐ यज्ञवाहकाय नमः
ॐ चक्रपाणये नमः
ॐ गदापाणये नमः
ॐ शंखपाणये नमः
ॐ नरोत्तमाय नमः
ॐ वैकुंठाय नमः
ॐ दुष्टदमनाय नमः
ॐ भूगर्भाय नमः
ॐ पीतवाससे नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः (40)

ॐ त्रिकालज्ञाय नमः
ॐ त्रिमूर्तये नमः
ॐ नंदिकेश्वराय नमः
ॐ रामाय नमः
ॐ रामाय नमः
ॐ हयग्रीवाय नमः
ॐ भीमाय नमः
ॐ रौद्राय नमः
ॐ भवोद्भयाय नमः
ॐ श्रीपतये नमः (50)

ॐ श्रीधराय नमः
ॐ श्रीशाय नमः
ॐ मंगलाय नमः
ॐ मंगलायुधाय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ दयोपेताय नमः
ॐ केशवाय नमः
ॐ केशिसूदनाय नमः
ॐ वरेण्याय नमः
ॐ वरदाय नमः (60)

ॐ विष्णवे नमः
ॐ आनंदाय नमः
ॐ वसुदेवजाय नमः
ॐ हिरण्यरेतसे नमः
ॐ दीप्ताय नमः
ॐ पुराणाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ सकलाय नमः
ॐ निष्कलाय नमः
ॐ शुद्धाय नमः (70)

ॐ निर्गुणाय नमः
ॐ गुणशाश्वताय नमः
ॐ हिरण्यतनुसंकाशाय नमः
ॐ सूर्यायुतसमप्रभाय नमः
ॐ मेघश्यामाय नमः
ॐ चतुर्बाहवे नमः
ॐ कुशलाय नमः
ॐ कमलेक्षणाय नमः
ॐ ज्योतिषे नमः
ॐ रूपाय नमः (80)

ॐ अरूपाय नमः
ॐ स्वरूपाय नमः
ॐ रूपसंस्थिताय नमः
ॐ सर्वज्ञाय नमः
ॐ सर्वरूपस्थाय नमः
ॐ सर्वेशाय नमः
ॐ सर्वतोमुखाय नमः
ॐ ज्ञानाय नमः
ॐ कूटस्थाय नमः
ॐ अचलाय नमः (90)

ॐ ज्ञानदाय नमः
ॐ परमाय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ योगीशाय नमः
ॐ योगनिष्णाताय नमः
ॐ योगिने नमः
ॐ योगरूपिणे नमः
ॐ सर्वभूतानां ईश्वराय नमः
ॐ भूतमयाय नमः
ॐ प्रभवे नमः (100)

इति विष्णुशतनामावलीस्संपूर्णा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *