Saadhna ka path kathin hai

साधना का पथ कठिन हैशपथ लेन तो सरल है
पर निभाना ही कठिन है
साधना का पथ कठिन है
साधना का पथ कठिन है…………………………।धृ

है अचेतन जो युगों से
लहर के अनुकूल बहते
साथ बहाना है सरल
प्रतिकूल बहना ही कठिन है………………………।१

शलभ बर जलना सरल है
प्रेम की जलती शिखा पर
स्वयं को तिल तिल जलाकर
दीप बनना ही कठिन है…………………………।।२

ठोकरे खाकर नियति की
युगों से जी रहा मानव
है सरल आंसू बहाना
मुस्कराना ही कठिन है……………………………।…३

तप तपस्या के सहारे
इंद्र बनना तो सरल है
स्वर्ग का ऐश्वर पाकर
मद भुलाना ही कठिन है………………………………४

sAdhanA kA patha kaThina hai

Sapatha lena to sarala hai
para niBAnA hI kaThina hai
sAdhanA kA patha kaThina hai
sAdhanA kA patha kaThina hai|dhRu

hai acetana jo yugoM se
lahara ke anukUla bahate
sAtha bahAnA hai sarala
pratikUla bahanA hI kaThina hai|1

SalaBa bara jalanA sarala hai
prema kI jalatI SiKA para
svayaM ko tila tila jalAkara
dIpa bananA hI kaThina hai||2

Thokare KAkara niyati kI
yugoM se jI rahA mAnava
hai sarala AMsU bahAnA
muskarAnA hI kaThina hai|3

tapa tapasyA ke sahAre
iMdra bananA to sarala hai
svarga kA aiSvara pAkara
mada BulAnA hI kaThina hai |4

Leave a Reply