Swatantrateche Paeeka Amhi-स्वतंत्रतेचे पाइक आम्ही

0

स्वतंत्रतेचे पाइक आम्ही कसले कारावास
आम्हाला कसले बंधन पाश॥धृ॥

संघटनेचा घेउनि दीप
वीर चाललो अम्ही अमूप
करुनी निश्चय एकदिलाने
निघालो गाठाया यशधाम॥१॥

शस्त्रस्त्रांची तमा न आम्हा
अंतःकरणे जुळवू जेव्हा
संघटनेच्या दिव्य बलाने
निघालो गाठाया यशधाम॥२॥

वीर शिवाजी अमुचा नेता
प्रतापराणा असे पुढारी
तानाजीच्या यशवंतीने
निघालो गाठाया यशधाम॥३॥

रामदास अन् गुरुगोविंद
तुकाराम ज्ञानेश महंत
जगद् गुरुंच्या संदेशाने
निघालो गाठाया यशधाम॥४॥

हिंदुचा हा हिंदुस्थान
ध्वज भगवा हा गुरु महान
अमोल त्याच्या संदेशाने
निघालो गाठाया यशधाम॥५॥

svataṁtratece pāika āmhī kasale kārāvāsa
āmhālā kasale baṁdhana pāśa ||dhṛ||

saṁghaṭanecā gheuni dīpa
vīra cālalo amhī amūpa
karunī niścaya ekadilāne
nighālo gāṭhāyā yaśadhāma ||1||

śastrastrāṁcī tamā na āmhā
aṁtaḥkaraṇe juḻavū jevhā
saṁghaṭanecyā divya balāne
nighālo gāṭhāyā yaśadhāma ||2||

vīra śivājī amucā netā
pratāparāṇā ase puḍhārī
tānājīcyā yaśavaṁtīne
nighālo gāṭhāyā yaśadhāma ||3||

rāmadāsa an gurugoviṁda
tukārāma jñāneśa mahaṁta
jagad guruṁcyā saṁdeśāne
nighālo gāṭhāyā yaśadhāma ||4||

hiṁducā hā hiṁdusthāna
dhvaja bhagavā hā guru mahāna
amola tyācyā saṁdeśāne
nighālo gāṭhāyā yaśadhāma ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *