Hanuman

लांगुलास्त्र शत्रुजन्य हनुमत स्तोत्र || Langulastra Shatrunjay Hanumat Stotram

लांगुलास्त्र शत्रुजन्य हनुमत स्तोत्र || Langulastra Shatrunjay Hanumat Stotram हनुमन्नञ्जनीसूनो महाबलपराक्रम। लोलल्लांगूलपातेन ममाऽतरीन् निपातय ।।1।। मर्कटाधिप मार्तण्ड मण्डल-ग्रास-कारक। लोलल्लांगूलपातेन ममाऽतरीन्…

श्री हनुमत् भुजङ्ग स्तोत्रम् || Hanuman Bhujanga Stotram

श्री हनुमत् भुजङ्ग स्तोत्रम् || Sri Hanuman Bhujanga Stotram स्फुरद्विद्‌युदुल्लासवालाग्रघण्टा – झणत्कारनादप्रवृद्धाट्टहासम् । भजे वायुसूनुं भजे रामदूतं भजे वज्रदेहं भजे…

श्री घटिकाचल हनुमत्स्तोत्रम् || Ghatikachala Hanuman Stotram

श्री घटिकाचल हनुमत्स्तोत्रम् || Sri Ghatikachala Hanuman Stotram ॥ श्रीघटिकाचलहनुमत्स्तोत्रम् ॥ शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनम् । योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् ॥…

श्री हनुमत्प्रोक्त मन्त्रराजात्मक रामस्तव स्तोत्र || Shri Hanumat Prokta Mantrarajatmak Ramstav Stotram

श्री हनुमत्प्रोक्त मन्त्रराजात्मक रामस्तव स्तोत्र || Shri Hanumat Prokta Mantrarajatmak Ramstav Stotram तिरश्चामपि चारातिसमवायं समेयुषाम् । यतः सुग्रीवमुख्यानां यस्तमुग्रं नमाम्यहम्…

श्री हनुमत पञ्चरत्नं स्तोत्र || Shri Hanumat Pancharatnam Stotram

श्री हनुमत पञ्चरत्नं स्तोत्र || Shri Hanumat Pancharatnam Stotram || Hanuman Pancharatnam Stotram वीताखिल-विषयेच्छं जातानन्दाश्र पुलकमत्यच्छम् । सीतापति दूताद्यं वातात्मजमद्य…