తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమా
భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవన యానం చేయుదమా

సాగర మేఖల చుత్తుకొని సుర గంగ చీరగా మలచుకొని
గీతా గానం పాడుకొని మన దేవి కి ఇవ్వాలి హారతులు

గాంగ జటాధర భావనతో హిమ శైల శిఖరమే నిలబడగా
గలగల పారే నదులన్నీ ఒక బృంద గానమే చేస్తుంటే

ఎందరు వీరుల త్యాగబలం మన నేటి స్వేచ్చకే మూలబలం
వారందరిని తలచుకొని మన మానస వీధిని నిలుపుకొని

English Transliteration

tEnela tETala maaTalatO mana dESa maatanE kolicedamaa
bhaavam bhaagyam koorchukoni ika jeevana yaanam cEyudamaa

saagara mEkhala cuttukoni sura ganga cheeragaa malachukoni
geetaa gaanam paaDukoni mana dEviki ivvaali haaratulu

gaamga jaTaadhara bhaavanatO hima Saila SikharamE nilabaDagaa
galagala paarae nadulannee oka bRmda gaanamae cEstunTE

endaru veerula tyaagabalam mana nETi swEcHcHakE moolabalam
vaarandarini talachukoni mana maanasa veedhini nilupukoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *