Mantra

Shankh Poojan Mantra | शंख पूजन मन्त्र

त्वंपुरा सागरोत्पन्न विष्णुनाविघृतःकरे । देवैश्चपूजितः सर्वथौपाच्चजन्यमनोस्तुते ॥ सरल भाव: त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृत: करे । देवैश्चपूजितः सर्वथौ पाञ्चजन्य नमोऽस्तु...

Meenakshi Pancharatnam Lyrics | मिनाक्षी पञ्चरत्नं लिरिक्स

उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशां केयूरहारोज्ज्वलां विम्बोष्ठीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालङ्कृताम् । विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥१॥ मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां शिञ्जन्नूपुरकिङ्किणीमणिधरां पद्मप्रभाभासुराम् । सर्वाभीष्टफलप्रदां...

Brahma Paratpar Purna Maheshwar Lyrics | ब्रह्मा परात्पर पूर्ण महेश्वर लिरिक्स

ब्रह्मा परात्पर पूर्ण महेश्वर आदि नाथ श्री केदारेश्वर ब्रह्मा परात्पर पूर्ण महेश्वर आदि नाथ श्री केदारेश्वर बिलवाडालप्रिया पूर्ण महेश्वर धीमी...

Kayena Vacha Mantra Lyrics | कायेन वाचा मंत्र लिरिक्स

कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा | बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् | करोमि यद्यत् सकलं परस्मै | नारायणायेति समर्पयामि || कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा शब्दार्थ...