Chamunda Mantra Lyrics | चामुंडा मंत्र लिरिक्स

0

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ।।
Om Aim Hreem Kleem Chamundaye Vichche ।।

Chamunda Vashikaran Mantra

ॐ चामुण्डे जय जय वश्यकरि सर्व सत्वान्नम: स्वाहा |
Om chamunde jai jai vashyakari sarva satvannmah swaha ll

ॐ ग्लौ हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा।
Om Glom Hum Klim Joom sah jwalaye jawal jawal prajaval ahem hrem klim chamundai vichhe jval hm sm lm shrm fat swaha .

धन प्राप्ति मंत्र

ॐ चामुण्डायै धनं देही।
Om Chamundaye Dhanm Dehee .

ॐ चामुण्डे जय जय वश्यकरि सर्व सत्वान्नम: स्वाहा।
Om Chamunde Jay Jay Vasaykari Sarv Satvanamah svaha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *