Vigneshwaraya Vardaya Surprayaya || विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय ||

ओम विघ्नेश्वरय वरदया सुरप्रिया,
लम्बोधरराय सकलाय जगदिताया।
ॐ नागाननाय श्रुति-यज्ञ विभुशिताय,
गौरी सुताया गण नाथ नमो नमस्ते।

ओम विघ्नेश्वरय वरदया सुरप्रिया,
लम्बोधरराय सकलाय जगदिताया।
ॐ नागाननाय श्रुति-यज्ञ विभुशिताय,
गौरी सुताया गण नाथ नमो नमस्ते।

ओम विघ्नेश्वरय वरदया सुरप्रिया,
लम्बोधरराय सकलाय जगदिताया।
ॐ नागाननाय श्रुति-यज्ञ विभुशिताय,
गौरी सुताया गण नाथ नमो नमस्ते।

Om Vighneshwaray Varadaya Surapriyay,
Lambodharaay Sakalaaya Jagaditaaya.
Om Naagaananaaya Shruti-Yagya Vibhushitaaya,
Gauri Sutaaya Gana Naath Namo Namaste.

Om Vighneshwaray Varadaya Surapriyay,
Lambodharaay Sakalaaya Jagaditaaya.
Om Naagaananaaya Shruti-Yagya Vibhushitaaya,
Gauri Sutaaya Gana Naath Namo Namaste.

Om Vighneshwaray Varadaya Surapriyay,
Lambodharaay Sakalaaya Jagaditaaya.
Om Naagaananaaya Shruti-Yagya Vibhushitaaya,
Gauri Sutaaya Gana Naath Namo Namaste.

Leave a Reply