Yapudhe Yashakade-यापुढे यशाकडे अखंड झेप घ्यायची

0

यापुढे यशाकडे अखंड झेप घ्यायची
अखंड झेप घ्यायची॥धृ॥

माणसेच ना आम्ही क्वचित् काली शिरायचा
राखुनी परी विवेक कलह आवरायचा
शत्रुला प्रवेशण्या कधी अशा न संधी द्यायची॥१॥

बैसता प्रहार शत्रु करितसे गयावया
संधी साधुनी परंतु शब्द मोडी लीलया
शत्रुची कधी अशा पुन्हा न गय करायची॥२॥

ओठी पंचशील आणि द्यावया निघे मिठी
चीन दुष्ट लावितो गळ्यास तांत शेवटी
या अशा नराधमास ना क्षमा मिळायची॥३॥

संकटे असंख्य हीच पौरुषास पर्वणी
वाटते जयास धन्य धन्य तेच अग्रणी
ना कधी पुन्हा अशी सुवर्ण संधी यायची॥४॥

अंतरात विमलभक्ति मातृभक्तिची वसे
राष्ट्र तरिच शुध्द चरित नित्य सिध्द होतसे
वैभवार्थ शक्तिची उपासना करायची॥५॥

जगरुकतेविना स्वतंत्रता नती टिके
मुक्त राष्ट्रही ठरे पराक्रमाविना फिके
शौर्य धैर्य प्रगटताच दुदुंभी झडायची॥६॥

yāpuḍhe yaśākaḍe akhaṁḍa jhepa ghyāyacī
akhaṁḍa jhepa ghyāyacī||dhṛ||

māṇaseca nā āmhī kvacit kālī śirāyacā
rākhunī parī viveka kalaha āvarāyacā
śatrualā praveśaṇyā kadhī aśā na saṁdhī dyāayacī ||1||

baisatāa prahāra śatru karitase gayāvayā
saṁdhī sādhunī paraṁtu śabda moḍī līlayā
śatrucī kadhī aśā punhā na gaya karāyacī ||2||

oṭhī paṁcaśīla āṇi dyāvayā nighe miṭhī
cīna duṣṭa lāvito gaḻyāsa tāṁta śevaṭī
yā aśā narādhamāsa nā kṣamā miḻāyacī ||3||

saṁkaṭe asaṁkhya hīca pauruṣāsa parvaṇī
vāṭate jayāsa dhanya dhanya teca agraṇī
nā kadhī punhā aśī suvarṇa saṁdhī yāyacī ||4||

aṁtarāta vimalabhakti mātṛbhakticī vase
rāṣṭra tarica śudhda carita nitya sidhda hotase
vaibhavārtha śakticī upāsanā karāyacī ||5||

jagarukatevinā svataṁtratā natī ṭike
mukta rāṣṭrahī ṭhare parākramāvinā phike
śaurya dhairya pragaṭatāca duduṁbhī jhaḍāyacī||6||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *