Yug Parivartan karne ko ab

Dheya Marg par chalana hai.

Vishwa Patala par Bharat Ma ka,

Phir se Shaurya Dikhana hai, Phir se Shaurya Dikhana hai

Samay Chalega apne dang se,

Avichal gati apnana hai,

Grama Nagar aur Dagar dagar mein,

Bhakti Bhaav Prakataana hai,

Hridaya Dhara par Bharat maa ka,

Ujwal Chitra Banana hai, Ujwal Chitra Banana hai,

Kurukshetra mein geeta sunjo,

Arjun the kati baddha hue,

Shakha Sthal par usi reet se

Nav Bharat nirmaan karen

Sneha bhare bhavon se punarapi

Arpan bhaav jagaana hai, Arpana Bhaav jagaana hai

Keshav Madhav ke sapnon ko

poora kar dikhalana hai,

Sangh Shakti ke dwaara jag ko.

Darshan Bhavya karaana hai,

Hindu aur Hindutva bhaav se

Bhagwa Dhwaj phehraana hai, Bhagwa Dhwak Pheharaana hai….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *