Yugayugaatil he Simhaasana-युगा युगातील हे सिंहासन

0

युगायुगातिल हे सिंहासन आज पुन्हा जाहले सचेतन ॥

परंपरेचे अमुच्या उज्वल संस्कृतिचे हे प्रतीक मंगल
भारतीय हृदयातिल झाले स्वप्न आज साकार चिरंतन ॥१॥

स्तब्ध जाहली जनता सारी सत्तेला मद चढला भारी
लोकपाल म्हणुनीच जन्मला विष्णु इथे घेई सुदर्शन ॥२॥

अनुशासित सरभाव करोनी चेतविला राष्ट्रधर्म वन्ही
प्रखर तपाचरणातुन झाला प्रकट आज का मंगल शुभदिन ॥३॥

झाले दण्डित दुष्ट अधम खल उदण्ड झाले संध्येस्तव जल
धर्माधिष्टित राज्याचे हे आज खरोखर पुनरुथ्थान ॥४॥

सिंहासन हे विक्रमशालि चिरगौरव युत वैभवशालि
होण्यास्तव हे अपुले येथे चला करा सर्वस्व समर्पण ॥५॥

English Transliteration:

yugāyugātila he siṁhāsana āja punhā jāhale sacetana ||

paraṁparece amucyā ujvala saṁskṛtice he pratīka maṁgala
bhāratīya hṛdayātila jhāle svapna āja sākāra ciraṁtana ||1||

stabdha jāhalī janatā sārī sattelā mada caḍhalā bhārī
lokapāla mhaṇunīca janmalā viṣṇu ithe gheī sudarśana ||2||

anuśāsita sarabhāva karonī cetavilā rāṣṭradharma vanhī
prakhara tapācaraṇātuna jhālā prakaṭa āja kā maṁgala śubhadina ||3||

jhāle daṇḍita duṣṭa adhama khala udaṇḍa jhāle saṁdhyestava jala
dharmādhiṣṭita rājyāce he āja kharokhara punaruththāna ||4||

siṁhāsana he vikramaśāli ciragaurava yuta vaibhavaśāli
hoṇyāstava he apule yethe calā karā sarvasva samarpaṇa ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *