Avirat Shramne Sanghjine || अविरत श्रमणे संघजिणे

0

अविरत श्रमणे संघजिणे स्वप्नीही ध्येय पुनीत मने ॥ध्रु॥

ईश्वरे अर्पिली अमोल काया विमुक्त व्हाया मन जिंकाया
गतवैभव अपुले मिळवाया जागणे जना जागविणे ॥१॥

दुर्बलतेचा घाव जिव्हारी शल्य तयाचे खुपे अंतरी
कृतिने कोरुनिया हेतु उरी जरी वागणे स्वये वागविणे ॥२॥

मुखी सदोदित अमृतवाणी घे स्वजनांचे मन जिंकोनी
मृत ईर्षा फुलवी वचनांनी बोलणे स्वये बोलविणे ॥३॥

कर्णपथावर येतिल वार्ता सुगम याहुनी सहस्र वाटा
निर्धारे पुढती नच ढळता चालणे दुजा चालविणे ॥४॥

कार्यमग्नता फळ चिंतेचे असंतोष हे बीज तियेचे
सिंचुनिया जल सहवासाचे फुलविणे मळे बहरविणे ॥५॥

राष्ट्रकारणी सर्व समर्पुन वीरव्रताचे करुनी पालन
स्वार्थाचे सागर उल्लंघुन ध्येयदेव नयनी बघणे ॥६॥

English transliteration:
avirata śramaṇe saṁghajiṇe svapnīhī dhyeya punīta mane ||dhru||

īśvare arpilī amola kāyā vimukta vhāyā mana jiṁkāyā
gatavaibhava apule miḻavāyā jāgaṇe janā jāgaviṇe ||1||

durbalatecā ghāva jivhārī śalya tayāce khupe aṁtarī
kṛtine koruniyā hetu urī jarī vāgaṇe svaye vāgaviṇe ||2||

mukhī sadodita amṛtavāṇī ghe svajanāṁce mana jiṁkonī
mṛta īrṣā phulavī vacanāṁnī bolaṇe svaye bolaviṇe ||3||

karṇapathāvara yetila vārtā sugama yāhunī sahasra vāṭā
nirdhāre puḍhatī naca ḍhaḻatā cālaṇe dujā cālaviṇe ||4||

kāryamagnatā phaḻa ciṁtece asaṁtoṣa he bīja tiyece
siṁcuniyā jala sahavāsāce phulaviṇe maḻe baharaviṇe ||5||

rāṣṭrakāraṇī sarva samarpuna vīravratāce karunī pālana
svārthāce sāgara ullaṁghuna dhyeyadeva nayanī baghaṇe ||6||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *